Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/713

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 703 Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 1907’. (Fortsat.)

U ɔ ä ’ . :20 t .o3 Bxɔ«1(1C 11- P,„,,„ å å§ 1c?cåC“§å’“F3§-c §-å Fyr-etc navn og bel1ggenhed. maade E k.r.kter. Lyestyrke. få g S o:=ntggg(å(:m § g H E-B 1meter. sin „’ „ g i -„ O ‘ “ Nor-ma11ys. E Im,Meter i Fenesodden. 67 22 30 0kkulte- H. . . 72 7.1 12.0 Lidet 1906 Ved sydvestpynten af 14 14 16 rende. R. . . 18 4.a jembus paa Landegode. Hvidt med G. . . 9 3.a jernseiler. 2 røde sek- torer. 2 grønne do. B1c1-11øc11. av 26 1O s ɔc1(1cxc1 H. . .590il2.s 4Ö.-1 Hvidt x:æ1111s 1890 Ved Landegode3 14 27 4O fast hvidt, R. . . 148 9.o 9.o nordøstkant. 2 sekto1-er fast rødt, 1 sektor klippende. Landegode. 67 26 5O 3 hurtig paa 45 0OO 17.s 4O.o Redt jern- 1902 Paa J3gge1esa. 14 25 O hverandre taarn. følgende 1yn- 29.o blink hvert 1Ode sekund. Kjerriugfi. 67 3O 25 Okku1te- H. . . 4O 6.o 5.ɔ Lidet 1902 14 47 50 rende. R. . . 1O 4.0 jer11hus paa Hvidt med G. . . 5 3.o høi stenmur. I rød sektor, i 1 grøn do. OZapeǫ-sa 67 40 10 0kkulte- H. . . 40 6.0 4.-1 Lidet l892 14 44 20 rende. R. . . 1O 4.o jernhus paa fi-. Hvidt med jernsei1er. î90“ . 1 rød sektor. ca. Øvre ‘søndre) H. . . 4O 6.0 16.-1 Lidet, hvidt 1898 LeiIgt:g:cdolsa1;en 67 44 5 OklÊulte- R. . . 10 4.o jernhus. 2 ere i r;min n’ 14 44 50 rende. G. . . 5 3.o 116 m. fra hinanden I red sekt0r“ 1 gren do. Nedre(nordre) 4O 6.o 1O.s Lidet, hvidt 1898 Okku1te- jernhus. rende. SiItI(;jær, 67 48 15 0kkultc- 4O 6.o 4.s Lidet 1892 søndenfor GPOtð- 14 46 35 rende. træhus paa jernseilcr.