Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/710

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


700 NORI)IÄANDS AMT. “ Fortegnelse over fyr-e i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) C S W .8 “§’8 13ys11111sC1ɔ C Bredde n. P-ymtC -e se form og tit-ve i Fyn-etc navn og beliggenhed. hatten LyIstyrke. E g c samt lande Længde e. Þɔ På over grunden å W ] W-V Så 1 meter. S O ‘ “ * Nen-ma11ys. ImÏMeter Trænen. 66 25 50 B1i11k 3619O 17.0 37.ɔ Graastenshns 1877 Paa Sjeholmen, 1 mil syd 11 58 30d hvert minut med rødt for Trænstave11. Blinket af jerntaarn. 12 sekunders 27.a “ varighed. Lamholmen, 66 29 6 Okkulte- H. . . 40 6.o 14.ɔ Lidet 1895 Trænen. 12 Ö 40 rende. R. . . 10 4.o jemhua. P Hvidt med 2 røde sekto1-er. Dæ“vær. 66 33 2O Okku1te- H. . . 72 7.s 9.-1 Lidet 190B Paa Ørkja. 12 15 5 rende. R. . . 18 4.a jernhns. Hvidt med G. . . 9 3.s 2 røde sektorer, d Þ 2 grønne do. Selvær, søndre 66 34 50 0kkulte- H. . . 40 6.o 12.-: Lidet 1908 Paa Lamholmen. d12 13 10d rende. R. . . 10 4.o J0l’fiJlfiB paa “ Hvidt med G; . . 5 3.0 underbyg- 2 rede ning. P sektorer, P 1 gren do. Selcær, nordre. 66 36 5Þ 0kku1te- H. . . 72 7.s 8.s Lidet 1903 Paa Varøkalven. 12 14 55 rende. R. . . 18 4.s jernhus paa W Hvidt med G. . . 9d 3.ɔ -stenmnr. P 2 rede P P sektorer, 2 grønne do. ] J Yfre Mykð(rne. 66 45 45 Okkulte- H. . . 72d 7.a 35.o- Lidet 1891 Paa toppe11 af Juteøen. 12 29 55 reude. R. . . 18 4.a 1ernhut- “ Hvidt med G. . . 9 3.aj P P 4 rede d sektorer, d a3 grønne do. Valvær. 66 47 5OtGruppeokkul-H. . . 72 7.1 47.a Lidt l901I 12 47 20] terende. R. . . 18 4.s 1e1nhua paa E Hvidt med G. . . 9 3.1fl I st-enm1u-. 4 rede - P P . - -

 fiekt0rer,   P j C

t4 grønne do. P -G-Y Rangaundo. 66 34 30 0kkulte- H. . . 40 6-ed 10.a Llb0 A Paa øens estside. 13 6 Od rende. R. . . 10 4.o Y Hvidt med t W W ““ . Ä 1 rød sektor.