Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/709

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 699 Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.)

e ’Ê’§ BYHfi1fi80Dfi så BI’0Öð0 fi- g-W-au 8 sug form og farve * gå 1Py1-etc navn og be11ggenhed. kn..k.tm.. Lysstyrke. -C J G samt høide g E I‘Ofi8G0 9- g gå over grunden go G 5ɔ§ imeter. le O . O ‘ “ Nor-me1lys. IVm. Meter g Bu6ɔkjær. 66 O 5O 0kkulte- H. . . 4O 6.0 8.a Lidet 1899 ’‘8 12 23 15 rende. R. . . 1O 4.o jemhus paa W Hvidt med G. . . 5 3.o jernsøiler. § 2 røde sek- “’’ tor-er, 1 grøn sektor. Rem6ɔund. 66 11 4O Okkulte- H. . . 40 6.o 6.e Lidet 1899 Paa Kylho1men. 12 27 O rende. R. . . 1O 4.o jernhus. Hvidt med G. . . 5 3.o l rød sektor, 1 gren do. Skar-holmen. 66 7 2O Okkulte- H. . . 72 7.1 17.s Lidet 1902 Sandeundvær. 11 57 25 rende. R. . . 18 4.t jernhus. Hvidt med G. . . 9 3.a O 3 røde sek- torer, 2 grønne do. Gjesnakken. 66 13 O Okkulte- H. . . 4O O.o 19.a Hvidt 1896 Aaevæ1-. 12 8 1O rende. R. . . 1O 4.o træhns. n Hvidt med 3 røde sek- torer. “ I‘assan. 66 13 1O Okku1te- H. . . 4O 6.u 4.s Lidet 1906 Aasvær. 12 16 25 rende. R. . . 1O 4.0 jernhus paa Hvidt med G. . . 5 3.o jernstativ. 2 røde sek- torer, 2 grønne do. Aasvær. 66 15 66 Fest Vest og Hvidt 1876 Pen Anden-abakken. 12 18 15 6 hvide sek- nordover stenhns med R- Øgrnppens nords1de. torer, H. . 5OO 12.o 24.s taarn. lam 2 røde do. Østover 15.o 2 grønne do. H. . 4OO 11.s * R. . l00 8.o G. . 5O 6.a Otervær. 66 22 2O Okku1te- H. . . 72 7.s 11.a Lidet 1899 Paa den østligste 12 26 O rende. R. . . 18 4.ɔ jernhus paa ho11ne. Hvidt med H stenvarde. 1 rød eektor. Kvalhɔlmen. 66 26 16 Okknlte- 72 7.s 1O.c Lidet 19OO 12 27 46 rende. jernhus.