Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/701

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSM1DLER. De af Statens ha1mevæsen udførte og afsluttede havnearbeider i Nordlands amt fra 1862-1906, 691 Steden navn. Arbe1deta n-t. .fg1=get- I(ostende. Hu-red. Kr. H9i1l9S . . Vor og mudring+O.u m. 1887 19 919.H Borge Kva1nes .... Vor og baadstø. 1889 20 969.1a -c-- Sande .... Vor og oprenskning. 1888 8979.os --x- Koldstremmen . Optræk med trækvei. 1905 5786.eo Bindalen Brennøsund . . Spr-æng-ning og mudring + 5.s m. 1886 2O 246.-sa Brenne Vennesundet . Mudring -3- 3.1 m. 1893 6871.u -«- N0rdhusvalen . -c- + 1.s m. l896 8132.0 -c- Balsta-d .... Sprængni11g og mud1-ing + 2.s m. 1886--92 16070.u Buksnes St-amsund . . . Oprenskning. 19OO 79 291.u --x-- Lilleø . . . . Baadste. 1898 5391.u Bø Hovden . . . f Mo1o. 1900 344 926.u -c- Riseeund . . . W Mudring + 3.1 m. 1881-95 240185.u Dve1-berg Risehavn . . . -«- -3- 4.1 m. 1883 12859.o1 -c- Sundstremmen . Oprenskning + Om m. 1883 9164.os Flakstad Nesland, østre . Vor og oprenskning. 1887 11 983.ce -«- -c- Vestre Molo og p1anering. 1887 5301.u -(- Reine . , . . . hindring + 4 m. 1897 20693.u -«- Evenstad“ . . .. Sten-n1ægogoprenskniug. 1903 10020.u -«- Tind . . . --(- ( --(- 1901 6439.1a --c- Onevalen . . . Kanal, bro. 1901 18 047.ɔs Lure 0ffcl’80 .... hindring + 1.e m. 1895 3481.u Ledingen Mosjøen by . . -(- 1901 9012.s-: Valvær .... Molo. C 1898 7O 646.1s Rede Kabelv-ung . . Bedding. 1880 2O 782.u Vaagen -C- . -G-, depot. 1892 17075.eo --c- -(-- . Molo. 1880 297 213.aa -C - -(- . Mudring ca. + 3.1 m., kaier, forteininger. 1893 381 484.1s -(- Skraaven . . . Mud1-ing og sprængning* + 1.e m. og 3.1 m. 1892 38 024.u --c- Sten-vaagen . . Mudr1ng og sprængning “ + 1.o m. og 3.1 m. 1886 120 637.a1 -1- Bækekjei1en . . Mudring og sprængning + 1.o m. og 3.1 m. 1905 65 702.e1 -(- Aarstensvalen . Mudring og sprængning + 1.ɔ m. 1887 67 949.-H -«- I-’estx-sag . . . .Mud1-ing+1.um.ogmur.( 1887 6096.11 -(-- Hopen og Kal1e -«- + 4.-1 m. 1892 34 552.oc -(- Henningsvær . -c- + 4.1 m. og molo. 1898 37 176.o1 -x- Risvær .... -(-- 1903 13 387.o1 -1- Gram-Grimse -c- + 2 m. 1896 2943.ea Vegn- Nyksund . . . -C- + 1.o m. og molo. 1878-83 181 797.1s Øksnea V0ttettadvalen 0prenskning. 1877 1 359.ɔo -c- Lofoten . . . Bal1astmæ1-ker. 1883 1 975.1c t 2 219 575.1-: