Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/700

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


69O C NoB1)1.ANBs AMT. bragt fra Steinavær . . ca. 21400 m.s -«-- AI1dene8 . . « 38600 C Af stenen fra Andenes er ca. 13000 m.9 blokke paa over 5 tons, altsaa brydeblokke. Anlægget har været drevet i 10 somre, og arbeidsstokken har varieret fra 6O til vel 100 mand. Den snarlige arbeidstid har været fra omkring 1ste mai til 1ste oktober. Før mai har det været uhensigtsmæssigt og uøkonomisk at arbeide paa grund af kulde og sne, og efter 1ste Oktober paa grund af uveir og for korte dage. Tildels er der arbeidet døgnet rundt, hvor det gjaldt arbeider, som det l1astede med, og hvorpaa der ikke kunde sættes mere end et indskrænket antal arbeidere, som f. eks. ved kroneskiftet. Alt arbeide har mest mulig været lettet ved benyttelse af hensigtsmæssige maskiner. Af uheld har anlægget havt ganske faa. Kabelvaag molo, der opførtes med et beløb af kr. 297 213.38, blev under orkanflod den 27de og 29dejanuar 188O helt raseret og ødelagt. Som omtalt i en redegjørelse fra havnedirektøren, be- titlet «Kabelvaag havnearbeide. Udtalelse og forslag efter og i anledning skade, skeet ved vinterstormene 1879-8O», foreslog havnedirektøren, som følge af beskadigelser under nogle aars tidligere voldsomme storme, at profilet for moloen skulde for- stærkes i væsentlig grad. Dette forslag forelagdes ingeniørkom- missionen, som imidlertid anbefalede en betydelig reduktion i havnedirektørens plan. lngeniørkommissonens forslag blev dog vedtaget af regjering og stor-thing. W Andre større havnearbeider i Nordlands amt er mudringen i Risøsund1mellem Andøen og Hinnøen, mudring og kaier i Kabelvaag, mudring og sprængning i Storvaagen nær Kabelvaag, bygning af molo og mudring i Nyksund i Øksnes og af molo i Hovden i Bø. Saa er der endel arbeider, der vil være afsluttede i nær fremtid, nemlig foruden moloen ved Andenes, moloen i Bodø havn, moloen i Hovsm1d i Gimsø, i Sands-undvær i Herø, i Myken i Rødø, i Skraaven, og mudring og sprængning i Grøtøs-und i Steigen. Oplysninger om havne i Nordland findes under herre(ls- beskrivelserne. Afgift til havnefondet udgjør: Kr. O.10 pr. tønde saltet sild og brisling. « 0.6O « - tran. C O.20 « - rogn. « O.41 « 10O kg. tørfisk. « 0.27 « -«- l(lipflsl(. « ().10 « tønde saltflsk.