Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/699

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Ho1muuN1xAT1oNsmm.ER. 689 Sjøgangeu paa Andenes er noget afdæmpet, før den kom- mer ind mod kysten, fordi havet udenfor i Ve--1dmils afstand er gr1mdt og delvis opfyldt af skjær, men ikke destomindre har det hændt, at sjøen har løbet helt op mod husene og har kunst baade tag og vægge. . Bølgetryksmaalerne, som den hele tid har været anbragte udenfor moloen, har vist et maksimumstryk af indtil 16 tone pr. m.9 I den tid, moloen har været under bygning, har den ingen skade taget, uagtet sjøen som en kompakt masse har vasket over den. Vinteren 1902 flyttede den endog en tralle- kran, hvis vægt, med ballasten, er over 30 tons, og sprængte de 8 jernbolte, som bandt den til“moloens krone. C Til arbeidets udføre1se har hav-nevæsenet drevet ikke mindre end 4 forskjellige -stenbrud, 3 paa Andenes og 1 paa en øgruppe inde i Andsfjorden, ved navn Steinavær, 31fs mil fra Andenes. Fjeldet paa Andenes bestaar af en af sletter gjennemsat gneis- granit, som ikke kunde give hverken mursten eller tilstrækkelig af de store brydeblokke, som trængtes til moloen. Derfor maatte man søge stenbrud ogsaa udenfor Andøen, og fandt saadant, udmærket baade ved kvalitet og ved kvantitet, i Stei“navær, hvor fjeldet bestod af rød granit i bænke, og hvor blokkene kunde kiles ud i omtrent hvilkensomhelst størrelse. Ravnholmen var det første stenbrud, som aabnedes paa Andenes. Øen indeholdt ca. 12000 m.s sten, var ca. 30 fod høi over havfladen. Den sattes ved saavel jembanespor som ved pramdrift i forbindelse med moloen, og stentransporten fore- gik saavel overland som tilsjøs. W Det næste brud paa “Andenes var Troldhaugen, som ligger ca. 1.5 km. fjernet fra moloen, og medens man fra Ravnholmen kunde benytte hest til transporten, maatte man nu gaa over til at bruge lokomotiv. Da ogsaa dette brud paa ca. 18000 m.9 sten var tømt, maatte man til næste brud, Bjørnhaugen, som endelig gav resten til moloens fuldførelse. Denne laa vel 2 km. fra moloen. Fra Steinavær førtes kun mursten til fortøiningskarrene og hovedet, samt bryde- og dækblokke. Det var saaledes kun den ko“stbareste sten, som førtes derfra. Til lastning benyttedes 16-tons amerikanske kraner, og til befordring over sjøen 4 pramme, fladbundede med helt dæk. Dampbaaden, som tilhørte havnevæsenet, var paa 204 hestekræfter og udførte slæbningen udmærket Det skulde være haardt veir, naar ikke skibet greiede slæbet, og kun etpar gange hændte det, at det maatte gjøre vendereise. I det hele er der medgaaet til Andenes molo ca. 60 00O m.9 sten, beregnet efter jetéprofilet, og herfra er 44 - Nordlands amt 1I.