Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/702

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


692 . NORDLANDS AMT. v Desuden paagaar følgende arbeider-, der kan ven tes afsluttede , i en nær fremtid Stedets n1vn. Arbeldets art. .x:î§Êgt- Over-sing. Hei-red. l l l Kr. l fl l Bodø by . Molo. mudring. 1908 759 500 Andenes . - ɔ -- - ɔ -, kanal 1 907 654 0O0 Dve1-berg Hovsund . - ɔ - - ɔ - 1 908 l 6O O0O Gimse Sandsuudvær -»- 1907 81 8OO Hei-e Myken . . -»- 1907 121 O00 Rede Sl(raaven . -» - 1909 80 7O0 Vaagen Gretøsund . Mudring, sprængning + 5.a m. og 5.1 m. 1907 122 300 Steigen 1 969 300 f Der er saaledes bevilget til færdige arbeider kr. 2219575.17 Ventes bevilget til arbeider, som afsluttes i en nær fremtid ............. c 1 969 300.00 Totalsum kr. 4188875.17 Fyre. Amtmand Blom klager i 1827 over, hvor lidet der er gjort for at betrygge seiladsen paa Nordland. Fra Bjernør til Nordkap var dengang intet paalideligt kart. Lodsvæsenet var i en daarlig forfatning. Lange hele kysten her var der ikke et fy1-. C I 1807 blev, efter nogle skipperes Wanmodning, sendt et an- dragende til Nordlands amt om oprettelsen af et blusfyr paa Rest, men der kom ikke noget ud af det. 1 1856 blev fyrene ved S-uolvær og paa Skraaven byggede, væsentlig vel for fiskerne under Lofotfisket. Saa følger Henningsvær fyr, Balstad fyr og Glopen fyr ved Servaagen i 1857 og Stamsund fyr i 1858. Det var følgelig Lofoten, som først fik fyre, og det den del af Lofo- ten, som vender mod Vestfjorden, og hvor de store fiskerier fore- gaar. I 1859 byggedes Andenes fyr og Vaagøen fyr ved Hellig- vær. Saa følger i 1862 4 fyre, Brønnøs-und fyr, Lødingen fyr, ørsvaag fyr og Reine fyr, følgelig to fyre for leden og to for Lofoten. I 1864 følger Trano fyr paa Stangholmen, i 1865, Grytøen fyr paa Helligvær, i l867 ‘S’tøtt fyr, i l875 Bodø fyr, i 1876 Aas-vær fyr og i 1877 Trænen fyr. I 1880 byggedes fyr paa Værø, i 1882 Flatøen fyr og Semnes fyr paa Jarholmen, i 1887 Skomvær fyr, i 1890 B-jørnø fyr ved Landegode, i l898 Sjelua fyr, i 1901 Tinholmen fyr ved Givær, i 1902 Landegode fyr, og i 1903 Barøen fyr.