Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/689

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(oM1uuN1HAT1oNSm1)1.ER. 67 9 Det VeSteraalSke selskabs godSrute var den første, som gik om natten i mørketiden. Direktør R. With udarbeidede en plan for en hurtigrute og gorde nu en henvendelse til departementet. I 1893 fremsatte regjeringen for Storthinget forslag om be- vilgning af 70 000 kr. til en hurtigrute mellem Trondhjem- Tromsø--HammerfeSt efter den af direktør R. with og Selskabets direktion udarbeidede plan. Da Storthinget havde givet bevilgningen, gjorde Vesteraalens dampskibsselskab anbud; dette blev antaget, og 1ste juli 1893 begyndte «VeSteraalen» hurtigruten fra Trondhjem. Nordland var ved denne rute rykket det øvrige land nærmere, og der kom snart flere hurtigruter. “ Med hurtigruten fulgte ruternes udvidelse, idet disse ordne- des efter hurtigruten. Fra 1ste juli l894 overtog det VeSteraalske selskab lokal- ruterne i Lofoten og Vesteraalen, og til disse ruter var indkjøbt dampskibene «Hadsel» og «Vaagan». Disse ruter er udvidet, Saa der nu er 3 Skibe, «Hadsel», «RøSt» og «RiSøsund». AnløbsStedernes Antal er forøget fra 37 i 1894 til 76, og flere udvide1Ser forestaar. Det Vesteraalske Selskab udvidede i 1898 aktiekapitalen med 300000 kr. i preferenceaktier, og i ]899 indkjøbtes to damp- Skibe, som sattes i rute mellem Antwerpen og VeSt- og Nord- Norge. Det ene forliste i Hvidehavet, og konkurrancen fra et mægtigt tysk dampskibsSelskab umuliggjorde lønnende fart, saa ruten blev opgivet. . I 1890 blev af VeSteraalske Selskab i Sommertiden aabnet en turistrute Hammerfest-Spitsbergen, hvor selkabet opførte en turiSthytte. I denne rute gik «Lofoten», der første sommer førtes af nordpolsfareren kaptein ()tlo Sc)erdrup. PostvæSenet underholdt i forbindelse med denne rute et poStaabneri paa Spitsbergen. Ruten indstilldedeS i l899, og turisthytten blev solgt. l 1901 oprettedeS en turistrute Narvik-Nordkap. Denne rute er senere forlænget til Trondhjem. Det VesteraalSke Selskabs første godsrute førte fra 1898 post. I godSruteu gaar nu (1907) 4 skibe og en ekstrarute er underholdt mellem. Stavanger, Bergen og Tromsø indtil Hammerfest. Til disse ruter er anskaffet 5 skibe. Selskabet eier i 1907 1O skibe til værdi af ca. 1400 000 kr. Selskabet har kullagere i Svolvær og Stokmarknes og lager- bygning i Stokmarknes. Den første hurtigrute begyndte, Som berørt, i 1893 af Ve- SteraalenS Selskab. I juli 1894 kom den anden hurtigrute, idet