Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/690

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


680 NO1=u)1.AN1)s AnT. Bergenske og Nordenfjeldske selskab overtog denne hurtigrute og udvidede farten paa Østfinmarken til 2 ture ugentlig om som- meren. Den 3dje hurtigrute kom 1ste Oktober 1898, og dens fart gaar mellem Bergen og Hammerfest (Tromsø), fra vaaren 1899 om Trondhjem paa begge veie. Indtil da havde Østfin- marken været uden l1urtigrute hele aaret og Vestfinmarken om vinteren. Der sattes igang hurtigrute for Finmarken fra 1ste Oktober 1898 med 2 ture ugentlig om sommeren mellem Hammerfest og Vadsø og l tur ugentlig om vinteren mellem Tromsø og Vadsø, i forbindelse med hurtigruterne gjennem Nordland. Selskaberne opgav loka1ruten i Lofoten og Vesteraalen, som er gaaet over til det Vesteraalske selskab. Fra Oktober 1907 har Nordland faaet en fjerde hurtigrute; af de fire ruter gaar to fra Trondhjem og to fra Bergen over Trondhjem. Desuden er der fire godsruter med post. Finmarkens hurtigrute har, som berørt, havt ugentlig om sommeren to ture og om vinteren en tur. Fra 1907 er der to ture hele aaret, og der bliver en sammenhængende rute uden skifte af skib i. Hammerfest eller Tromsø. Tidligere skiftedes nemlig skib for Finmarken. En af godsruterne, den saakaldte rute 1, gaar hele aaret til Vadsø en gang om ugen, og rute 3 gaar i 8 maaneder (ikke midtvinters) ugentlig til Vadsø og ellers til Hammerfest, saa med disse godsruter behøvedes ikke at skifte, men vel med hurtigruten. Den reisende, som reiser fra Kristiania søndag eller torsdag kl. 7 fOrmiddag, kan være i Vadsø torsdag eller mandag kl. 12 aften. Omvendt: man kan reise fra Vadsø tirsdag eller fredag kl. 3 eftermiddag Og naa til Kristiania søndag eller Onsdag kl. 12 middag. Mellem Kristiania og Vadsø tager det nu omtrent fem døgn. Fra 1898 har ogsaa baade det Bergenske og Nordenfjeldske selskab foruden sine kombinerede post-, passager- og lasteskibe auskaffet egne lastebaade, som dels gaar i fast godsrute paa Hamburg og Kristiania, dels i almindelig fragtfart paa kysten eller paa nordsjøhavne. . Sidst i 187O-aarene fortsatte de skibe, som gik til Tromsø og Hammerfest, i et par sommermaaneder sine ture til Nordkap, og derhos er kommet istand de specielle turistruter. . Siden 1883 har nogle af selskabernes største og bedste skibe, som er udstyrede med en egen indredning til anvendelse Om sommeren, i juni og juli udført turistruter paa Nordkap med et voksende antal af reisende saavel fra Europa som fra Amerika Desuden gaar ruteskibene baade paa Hamburg og fra New-