Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/686

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


676 NORDLANDS AMT. Det Bergenske dampskibsselskab, stiftet 185l, havde først underholdt en rute mellem Bergen og Hamburg og udvidede den til Trondhjem. - Nordenfjeldske dampskibsselskab i Trondhjem er stiftet 28de januar 1857 med en oprindelig kapital af 315000 kr. Dette sidste selskab kjøbte fra England dampskibet «Haakon Jarl» samt overtog dampskibet «Nidelven», der oprindelig var bygget til fart paa Trondhjemsfjorden og Nordland og senere tilhørte nogle af Trondhjems handelsflrmaer, som nu tog andel i det nye selskabs oprettelse. Det Bergenske og det Nordenfjeldske dampskibsselskab blev enige om fælles fragtregulativ og at trafikere ruten Trondhjem- Hamburg med hvert sit skib vekselvis. Siden den tid har sel- skaberne stedse virket i fællesskab i 50 aar. Da Storthinget i 1863 bemyndigede regjeringen til at istand- bringe fart med private dampskibe i nordlandsruten mod en direkte statsunderstøttelse, udvidede saavel det Bergenske som det Norden- fjeldske selskab sin aktiekapital. 15de april 1865 sluttedes fælles- kontrakt med staten om ruten Hamburg--Trondhjem mod postbidrag og ruten Trondhjem-Hammerfest mod en statsunderstøttelse af 96 OOO kr. Dette bidrag var mindre end statens tab paa sin nordlandsrute, men det gav selskaberne en økonomisk basis for sin virksomhed, og nordlændingerne fik adskillig udvidet damp- skibsfart med større og bedre skibe end tidligere. Statens kontrakt med de to selskaber blev udgangspunktet for en rask udvikling af den statsunderstøttede dampskibsfart paa kysten og i de talrige og store fjorddistrikter vestenfjelds og nordenfjelds. Det Nordenfjeldske og det Bergenske dampskibsselskab har siden den tid arbeidet sammen, medens de økonomisk er uaf- hængige af hinanden. Fra september l868 blev der ugentlig fart til Hammerfest ogsaa om vinteren; det kostede 12000 spd. aarlig i tillæg. I februar l869 begyndte selskaberne farten paa Østfinmarken mellem Hammerfest og Vadsø, idet samtidig Staten trak sine skibe ud af ruten. - I 1869 trak staten sine skibe ud af de sidste ruter’, som den havde underholdt, -nemlig i Lofoten og -Vesteraalen i fiske- tiden og mellem Hammerfest og Vadsø. Begge steder satte det Nordenfjeldske og Bergenske selskab sine skibe i fart mod stats- bidrag, ligesom det Nordenfjeldske selskab alene med dampskibet «Nor» i 1872 overtog en rute paa Altenfjord og de vestflnmarkske fiskevær. Med det Søndenfjeldske dampskibsselskab i Kristiania slut- tede de Bergenske og Nordenfjeldske Selskaber overenskomst om