Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/685

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 675 1859 og l860 indstillede Staten som en følge af de private sel- skabers virksomhed sin dampskibsfart paa strækningen Kristiania --Trondhjem og udvidede til gjengjæld sine ruter paa Nordland til 8-daglige om sommeren og 14-daglige om vinteren. Dette gik, med et stort underskud, og godstrafil-ren begyndte at melde sig med krav, som statens skibe ikke kunde efterkomme. Farten var ikke lønnende og bragte underbalance for staten. Departementet gjorde en beregning over antallet af passagerer og af indtægten ved de nordlandske og flnmarkske dampskibe for 1861: Antal passsgerer Indtægt Indtægt fra Trondhjem at d1sse. at gods. til Hammerfest Kr. Kr. 21 28O 106 288 52892 Fra Hammerfest til Vadse. 2 324 9 74O 5 884 Ved statens dampskibsfart i det hele var i 1861 : Se-m1et 1ndtægt. samlet udg-itt. Underskud. Kr. Kr. Kr. 424 708 850 8l6 426 108 De dampskibe som gik, var «Nordkap», «ZEger», «Prins Gustav» med «Gyller» som reserveskib. «Nordkap» og «.ZEger» var byggede for marinen og ikke beregnede paa vareførsel. Far- tøierne var gamle og brændte meget lrul. Den store underbalance paa Statens dampskibsfart vakte tanken paa at overgive nordlandsruten til private dampskibs- Selskaber Storthinget stillede 7de januar 1863 24 0O0 spd. aarlig til regjeringens raadighed som bidrag til privat dampskibsfart mellem Trondhjem og Hammerfest i samme udstrækning som med Statens skibe. - Efter lange underhand1inger blev man enig med det Bergenske og det Nordenfjeldske dampskibsselskab om at overtage saadan fart: ugentlig fra midten af februar til udgangen af august og 14-daglig i resten af aaret. Bidraget skulde være 24 0O0 spd. aarlig. Fra juni 1865 overtog det Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskab farten Den sidste tur, statens skib gjorde, var fra Trondhjem 31te mai og fra Hammerfest 9de juni 1865. Paa Østfinmarken og i Lofoten under fisket gik endnu’i nogle aar de gamle statens skibe «Nordkap», «Lindesnes», «Gyller», uEger» og xPrins Gustav». . Det Bergenske dampskibsse1skab og det Nordenfjeldske damp- skibsselskab vedligeholder endnu den væsentligste dampskibsfart paa Nordland og de nordlige landsdele.