Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/684

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


674 NORDLANDS AMT. «Prins Gustav», blev bygget i England og var paa 215 tons og 80 hestekræfter og kostede 5l60O spd. Den første postdamp- skibsfart paa Nordland begyndte med afgang fra Trondhjem mandag 5te marts 1838. I marts og april gik baaden til Tromsø, siden til Hammerfest, og ved udgangen af september sluttede den. Ialt var det 9 ture eller hver 3dje uge. Der med- gik om vaaren 10 dage til Tromsø, og om sommeren 9 dage til Hammerfest. I de første maaneder «hvilte fartøiet» et helt døgn i Gut- vik, et i Bodø, et i Skraaven og to i Tromsø, senere M døgn i Bodø og to døgn i Tromsø. Hvorledes dampskibsfarten udvikledes i Finmarken er om- talt i dette amts beskrivelse. «Prins Gustav» gik sin regelmæssige rute fra begyndelsen af marts til udgangen af september. Den gjorde 1839 9 ture, dels fra Trondhjem til Tromsø, dels fra Trondhjem til Hammer- fest. I 1840 gjordes 10 ture. Farten foregik kun om som- meren; om vinteren gik der ikke dampskibe. I l84O- og 50-aarene fortsatte dampskibet sin rute uforandret hver 3dje uge om sommeren. I denne tid blev baadposten om vinteren udvidet, idet den sendtes 14-daglig helt til Tromsø (1846) og til Hammerfest (l847), 5--6 ture for vinteren. -I 185l begyndte ogsaa «Prins Carl» sin fart. Ruten var maanedlig i februar, marts og april og fjortendaglig i mai, juni, juli, august og september, og farten sluttede midt i oktober. I nogle maaneder gik endvidere dampskibet «Nidelven» mellem Trondhjem og Tromsø. I februar 1853 faldt der resolution for, at der med et af Statens skibe skal holdes regelmæssig fart mellem Hammerfest og Vadsø i 7 maaneder af aaret. Farten begyndte i mai samme aar. Nu sattes flere dampskibe igang, saaledes «Gyller» i l853, «Gler», «Nordkap» og «Lindesnes». Fra l856 udførtes der mellem Trondhjem, Bergen og Ham- merfest l4-daglig rute i februar og marts, ugentlig i april til august og saa atter 14-daglig til udgangen af oktober, samt «for vinterforsyningens skyld» en ekstratur sidst paa aaret. Nord- lands amtsthing sendte i 1858 en forestilling om for postens skyld at faa dampfart hele vinteren; baadposten var paa grund af aarstiden og farvandets beskaffenhed uregelmæssig. Regjeringen fandt da at kunne sløife farten i de ruter, hvor der gik private skibe Ved resolution i juni 1859 besluttedes, at nordlands- farten skulde holdes hele aaret, og baadposten sløifes, og statens ruter mellem Bergen og Trondhjem skulde indstilles undtagen under Lofotfisket. Det blev vistnok i vintermaanederne novem- ber til og med januar kun fart hver 3dje uge, men alligevel var vindingen stor.