Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1sKEmER. 59 Udførselsværdierne for de sidste 5 aar findes efter opgaver i Bergen. vægt Udferse1sværdlerne l kroner-. Fiskeriprodukter. aner î m““I- 19o1. 1902. 1903. 1904. 1905. pr. Klipfisk . . . . þ2O kg. 7.-sa 7.so 8.so 9.oo 9.oo H11x1(1fis1: .... . “ - 10.so 11.cc 14.cc 14.cc 14.sc hauger ...... - l1.oo 11.oo l2.so I3.so 18.oo Rodskjær: To1-Ek . . - 1l.so 11.so l1.so l3.so 18,oo - I-lyse . . - 5.ao 5.so 5.so 5.so 9.oo - Br0sme . . - 8.oo 7.so 8.so l0.oo I3.oo Titling: Torsk .... - I0.oo l0.oo I2.so 12.so l4.so -- Hyse . . . - 7.oo 6.so 7.u 9.oo ll.oo - Br0sme . . - 7 .oo 7 .oo 7 .n 8.u I l .oo St0rsei: 1ste sort . - 7.oo 6.-ta 5.-is 5.u lO.so - 2den sort . . - 6.so 6.u 5.ss 4.u 9.so Middelsei ...... - 6.2s 6.2s 5.2s 4.-is 10.oo Sma.asei ....... - 5.u 5.oo 4.so 3.-aa 8.oo I gjennemsnit alle sor- ter sei ...... - 6.2a 6.u 5.oo 4.-H 10.oo Dampmedicintran, k0Idklaret ..... pr. td ð5.oo l0O.oo 400.oo 1ö0.oo 70.oo D0., ukIa1-et ..... - 48.oo 80.oo 300.oo I2O.oo 60.oo Rau me(li(“intran . . - 50.oo 95.oo 150.oo lOO.oo 65.oo T1-au, blank .... - 48.oo 60.oo 80.oo 7Ö.oo 55.oo - l)fI1I1blfiIlk . . - 45.oo 5O.oo 50.oo 45.oo 50.o0 - brun . . - 32.oo 37.oo 36.oo 27.oo 24.so R0gu: 1ste sort . . - 56.oo 70.uo 60.oo 70.oo 73.oo -- 2(len sort . . . - 46.oo 60.oo 50.oo 60.oo 63.oo - 3dje sort . . . - 36.oo 50.oo 4O.oo 50.oo 52.oo Sortimenter af rogn W resp ........ - ’Z1o.ÖZ1o.’Z1o ’j‘1o.Ö,-’1o.aZ“1oiV4.ïZa.V1 1Za.sfs.’Zs11,X*4.Vs.1ø’4 Sommerflsket Og I1øStfl8ket- Sommerflsket og høstfisket paa kveite, flyndre, uer, torsk, hyse, lange, brosme og efter sei o. s. v. omfatter i virkeligheden flere fiskerier. Det er dels kystfiske og da især efter sei og efter kveite, Her o. s. v.; disse fiskerier gaar over i bankfiske, naar fiskerne søger kveiten, langen o. s. v. paa dybere vand og længere fra land, og de fisker da ogsaa hyse, svartlrveite, uer o. s. v.; paa den anden side er adskillelsen mellem hjemmefisket og sommer- fisket ikke skar-p, idet hjemmefisket ofte eller oftest er et som- mer- eller høstfiske. “ Disse fiskerier bliver da efter Stedet hjemmefiske og fjord- fiske, kystfiske, bankfiske, hvilket sidste gaar over i havfisket, videre efter de fiske, som er gjenstand for fangst, seifiske, kveitefiske, flyndrefiske, uerfiske, og saa kommer til flsket efter lange, brosme, torsk, hyse o. s. v.