Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest58 NORDLANDS AMT. Denne vægt, to spærrer eller 4 torsk et halvt bismerpund (eller 3 kg.), giver 1O0 torsk paa 75 kg. tørflsk, svarende til det ovenfor angivne tal, eller 24 fiske paa en vog, men for vogen angiver Dass 30 fiske eller et større antal end forenligt med den angivne vægt for to spærrer. Han oplyser forøvrigt, at vægten er forskjellig: Hos os er Rundfisken hel maver og smaa, Tre Voger af Hnndred’ man neppe kan faa. Men nordfor falder den svær-er, Der kan vel et Hundrede veie dig fem. Jeg selver det haver for-nummet af dem, Som til Vesteraalen henfarer. Tre vog paa et stort hundrede, eller l20, giver 4O stykker skrei paa en vog, men fem veg paa et stort hundrede giver 24 stykker paa en vog. “ Af fisk, som kommer fra sjeen, skulde efter dette faaes i vægt 2O til 21 pct. klipfisk og l5 til 16 pct. rundfisk. Antal fisk, som skal til for at give en hl. 1ever, er meget forskjellig, fra 200-1000. I gjennemsnit kan regnes 400. 1 hl. lever antages at give i gjennemsnit 0.6O hl. tran. Der skal omtrent 6OO fisk (300 hunfisl(e) til at give 1hl. rogn. Man regner i Bergen: Til 1O0 kg. klipfisk behøves 115 stykker skrei. Til lO0 kg. tørfisl( behøves 180 stykker skrei. Til 1 hl. tran behøves 2.3 hl. lever i Lofoten. Til 1 hl. rogn i udskibningstilstaud i Bergen beheves l 2 hl. rogn i Lofoten i den form, hvori opsynschefen angiver kvan- tummet. Skreien sælges n11 efter tal, hvad der med den store forskjel i vægt hos fisken er mindre rimeligt. Salg efter vægt har været foreS1aaet, men man antager, at der ved de store fiskerier stiller sig en del hindringer i veien for denne salgsmaade. Veiningen tager længere tid end tællingen, og kontrollen er vanskeligere. Dernæst fordrer veining mere plads, og naar farteiet tager fisk fra flere baade paa en gang, vilde der behøves 2 vægter, og flere folk kræveS, naar sælgeren skal have en mand ved hver vægt Ofte vil sjø og vind gjøre veiningen mindre paalidelig, eller veiningen forsiukes. Veiningen antages at falde meget van- skelig, naar kjøb skal foregaa i merke om vinteren, idet man først har faaet trukket ud paa dagen. Den største del af udbyttet virkeS nu til klipfisk, enten af de paa Stedet boende handelsmænd eller af fremmede kjøbmænd, som ankommer med sine fartøier, i hvilke fisken saltes.