Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/654

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


644 NORDLANDS AMT. . Fra Vaagan føres linjen tvers over den smale landt-unge ‘der deler mellem Skjerstadfjorden og bugten ved Hopen (SaltenÏ 1fjord), passer-er en lokal forsænkning, der fører ud mod Er-mik -ved Sal(enj9ord. Herfra svinger linjen i ret vinkel mod nord, og gjennem indmarken paa gaardene ()dden, Hovelhei og Løding ind -til bunden af Hopenbugten. Den inderste sving falder i kostbart terræn. Først en “37O m. lang t1mnel og umiddelbart derpaa en 20 m. høi og 100 m. lang bro over Hestsund; saa atter 70 m. tunnel med store forskjæringer, derpaa en 15 m. dyb fyldning over Hopenbækken, og saa endelig, efterat svingen er fuldbragt, ud i et ligesaa vold- somt lænd1e paa bugtens nordside. I vel 2 km.s længde holder linjen her langs de bratte fjeldsider’ paa opsiden af veieu. En række store skjæringer, afbrudte ved fyldninger og mure, fore- kommer. Dette vanskelige parti afsluttes med en tunnel, 170 m. lang, ved fremkomsten til Vikan. Herfra bliver terrænet moder-at. Linjens plan, der allerede ved Hopen ligger temmelig høit, er ved Vikan naaet op paa 24 m. Banen fortsætter nu i skraa- terrænet ovenfor Veien forbi Kvalvaag, Valle, Ny-9tad, Støver med flere gaarde frem til Bertnes ,fabrik og skjær-er straks bortenfor denne udenom hov.edveien. Terrænet fordyres paa denne stræk- ning ved overgangen af 3 elve, Støverelv, Kløfteelv og Bertneselv. Fra stationen ved Bertnes føres linjen atter ud mod Salten- fjorden og holder her i 11 m.s høide over v-andet; enkelte store arbeider forekommer her. Ved fremkomsten til Hundstad bliver terrænet gunstigere. Med beliggenhed noget fjernere fra vandet fortsætter den nu frem til Alstad. Kort efter naar banen paa 28 m.W o. h. op i et pas indenfor Bodin kirke-, hvorfra den i ret linje sænker sig ned over landbrugsskolens og sindssygeasylets flade jorder, og videre ind paa Bodmmyrerne, der strækker -sig lige ind til Bodø by. Efterat en smal fjeldryg er gjennemskaaret, svinger linjen om Bodø brygger-i ind paa den projekterede ende- stat:ion paa sletten, eller rettere myren, vestenfor kirken, 607.0km. fra Sunnan, 14 m. O. h. Sidelinjen P129ta-Bonespas.s-et (rigsgrændsen) er 34.4 km. lang. Denne sidelinje gaar fra hovedlinjen ved .Krokstrand statWion paa B1LStasletten øverst i Dunderlandsdalen og stiger paa dalens syd- side om Krokstrand og Bredal op til Andfleld. Linjen fører her ind i sidedalen Virdal(m, der strækker sig op mod høifjeldet om- kring rigsgrændsen. Under moderat stigning i lierne paa syd- siden fortsætter linjen nu gjennem dette ubeboede dalstrøg. ’l’errænet er nogenlunde gunstigt; kun enkelte større arbeider forekommer. Lierne er jevne og sammenhængende -Efterat et par, til sine tider voldsomme tverelve er passeret