Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/655

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(om1UN11(“AT1oNsx11n1.EB. 6§15î underveis, kommer man op til Virvatn, et betydeligt fjeldvei-1d nær grændsen, 646 m. o. h. I et stedse gnnstigere“ terraén gaar linjen langs sydsiden af vandet og videre ind i en bækkedal, der fører op mod et par smaa tjernkulper,g Bonesoøtn, netop paa rigsgrændsen og paa vandskjellet mod Sverige. Linjen naar “ved overgangen af grændsen, BoneS“røs no. 224, sit høieste punkt, 654 m. o. h. ])e samlede anlægsomkostninger for Nordlandsbanen frem- gaar af følgende: Par-celler. Længile. 8nm. Kun Kr. Sunna-n-Grong . . . 79.17 6 5944OO Grong-Mosjøen . . . 191.20 14 11 O 80O Mosjøen-Mo . . . 92.25 9 809 800 Mo-Rognan . . . . 154.32 10987 600 Rognan-Fauske . . 25.78 4 203 300 Fauske-Røsvik . .... 29.36 2 354 500 Tilsammen 572.08 48.057 400 Foranstaltninger mod sne paa fjeldover- gangen mellem Grong og Mosjøen . . ] 0O 000 Foranstaltninger mod sne og skred paa fjeldovergangen til Salten .... 200 O0O Hovedsum 48 357 4O0 Sidelinj er : Fauske--Bodø ..... . 64.77 5030700 Pista-Bones (rigsgrændsen) ..... 34.40 1 845 300 T0talsu“m 671.25 55233400 Medregnes en sidelinje Grong--Namsos, der ikke direkte ved- kommer Nordlandsbanen, bliver overslaget at forøge med 48.3 km. og 4268 0O0 kr. Undersøgelser-ne aj linjen over Snaasen Undersøgelser af en linje Sunnan--Namsos om Beitstaden viste, at den førstnævnte retning maatte gives fortrin i hovedplanen for en nordlandsk stambane. En hovedlinje om Beitstaden og 2Vamsos vil blive 43.3 km. længere og 5.1 million kroner kostbarere end linjen om Snaasen. Faar Snaasenl‘injen en arm fra Grong ud til Namsos, bliver denne kombination fremdeles O.8 (eller eventuelt 1.7) million kroner billigere end den ytre linje, men Namsos’s adgang sydover forlænges paa denne maade med 52 km. 43 km.s forlængelse