Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/653

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ KOMMUNIKATIONSMIDLER. 643 vidtstrakte fladlænde, mest myr, over til Djup2‘“ik ved Sør“folden- j)ord. l 34 m.s høide er linjen oppe paa fladen af Fauskeeidet. Linjen krydser banen fra marmorbrnddene, fortsætter over myren, saa nær som mulig den tørre kant af samme, hvor veien til l)jupvik er lagt. Linjen hæver sig paa denne maade langsomt op til 43.8 m. og falder saa langsomt ned til 33.0 m. For at naa op i det bedst skikkede terræn langs Sørjbldenjjor(l, maa linjen efterhaanden føres op i høiden 8O m. o. h. Linjen forlader nu veistrøget og tager ud i et mere kuperet, men dog ret gunstigt skraalænde langs Sørfoldenjjord. Linjen holder sig i ca. 9 km.s længde i høiden 80-84 m. o. h., men begynder saa at falde for godt. Den naar ned til bebyggelsen omkring .4ansviken, og herfra følger billigere lænde de sidste par kilometer ud til Rø.svik, banens endepunkt, 572.0 km. Røsvik er et handelssted, beliggende ved en mod syd gaa- ende bugt af fjorden. Bugten er ikke stor, ca. 14OO ar, og for en stor del tørlagt ved fjære, men ved anlæg af en skjærm, der dækker for nordlige vinde, vil et noksaa rummeligt havne- omraade indvindes. Si(lelinjm .fra Fauske til Bodø er 64.77 km. lang; den gaar fra hovedlinje11 ved vestre ende fra Fau.s“ke station og stiger herfra bagenom strandstedet for at naa over høidedraget indenfor Fan-ske kirke, som ligger paa toppen af den flade ryg, der fra Fauske- myrerne skyder ud mod Øineshalvøen, som igjen skiller mellem Fauske- og Klungsetj)orden. Denne overgang fører linjen op til 29 m. o. h. Ved Klungset er linjen nede paa 10 m. o. h., og efterhaanden paa 4.5 og 5.0 m. o. h. indover langs fjorden. Forbi Klungsetgaardene følges opsiden af den nye chaussé, hvor- efter linjen svinger rundt bugten ved Holstad, derpaa atter udenom pynten ved samme gaard og viderei noget mere kuperet terræn forbi Akselhus,Djupuik, .lØelnes, Berge og Hundholmen. Linjen begynder at stige for at komme over Vollamyren, der byder den korteste fremkomst til Funnesstrømmen, som banen maa passere. I gunstigt terræn og moderat opstigning naaes toppen af myren, hovedveien krydses, og linjen sænker sig atter i det samme gode lænde ned mod bebyggelsen ved udløbet af Valnes- jjo)-dem gaardene Mæland, Stokland, Frivold m. fl. Linjen føres derpaa ved fyldning og en svingbro over den smale Funnesstrøm, krydser eidet ved Funnes og kommer paa denne maade frem til Norvikjjor(len. Denne bugt kommer linjen nu til at følge, først syd- og østsiden ind til Norvikselven ved bunden af fjorden, derpaa udover langs nord- og vestsiden til eidet ved Mjønes, der skiller mellem Norvik- og Skjerstadjjorden. Linjen stikker- nu ud mod hovedfjorden, følger stranden ind- over, passerer Øiran og kommer frem paa sletterne ved Vaagan.