Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/652

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


642 NORDLANDS AMT. lange, passerer et par ret betydelige tveraaer, IØemaaen, Stumpe- elv og Helleelv, og naar endelig ved Rusaaens udIøb i Saltenelven ned i dalbunden Større bugtninger med kurver ned til 250 m. radius fore- kommer kun ved FZieldkollen, ]Oemaanæsen og paa begge sider af IOemaaen. Ved gaarden Rusaanes, straks efterat man er kom- met ned i dalbunden, er en station projekteret. Linjen fortsætter under svag nedstigning paa Saltdalens vest- side forbi Tømmerdal, Rokland og Drage, gaar derpaa over fladt terræn forbi Blænde og Sundbygaardene, forbi Nesby til sletten ved Rognan. Paa den slette, der begrændses af Saltenelven mod øst og Saltenj)’orden mod nord, er Rognan station projekteret. Et sidespor er ført i vestlig retning, nordenom kirken og bebyggel- sen ved handelsstedet Rognan, frem til dampskibsbryggen og de tilstødende pakhuse. . Havnen er rumme1ig og vel beskyttet af det paa vestsiden af Rognanbugten liggende fjeld. Ved nordre ende af stations- tomten svinger hovedlinjen mod øst, passerende Saltenelven. “ LiVýen fra Rognan til Fauske er 25.8 km. lang. Ved nordre ende af Rognan station bøier linjen mod øst og passerer kort efter Saltenelven med en bro. Paa østsiden af elven fortsætter den tvers over sletten nordenfor den gamle kirkegaard og stikker saa ved en 48O m. lang tunnel gjennem en fremskudt fjeldryg over til Saksem.?ik, hvor den kommer i dagen ved marmorbrudde- nes kai. Linjen følger bugten rundt, passerer BotneIvens udløb og forlader saa Saksenviken med retning om Kolgaardene, hvorfra den ved en 720 m. lang tunnel gjennem det nes, der begrænd- ser Saksenviken mod nord, atter kommer frem til hovedfjorden. Ved tunnelen er linjen løftet noget op fra fjorden og fortsætter i det vanskelige terræn at stige endnu i 4 km.s længde op til -l7 m. O. h. Under dette passeres gaardene Langsets og Stamnes’s jorder. Linjen sænker sig atter ned mod Set.S-aa og fortsætter langs fjor(lens strand i et vanskeligt terræn. Saa stiger linjen atter, gaar under Kv(entflaaget, tunnel 7OO m., og naar en høide paa 66 m indenfor la11dtungen ved Leivsef. Nedstigningen mod Fi)meidst)-om-men begynder saa i korstbart terræn, der omkring Va- sk(-rmo fordrer store arbeider med tunneler paa 700, 400 og l60 m. Saa passeres Fimeei(lstrømmen ved en høi bro, hvorefter linjen bagenom Sulitelmakompaniets anlæg paa østsiden af Fauske- bugten endelig sænker sig ned mod dennes inderste del. I pas- sende høide over vandet svinger linjen her over i bugtens nord- side indenfor marmorkaien. Linjen fra Fauske til Røst-ik er 29.4 km. lang. Fra Fauske marmorkai hæver linjen sig op langs skraabakkerne bagenom Fauske stran(lsfed og svinger i en halvcirkel tilbage op paa det