Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/649

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATlONSMIDLER. 639 for guanofabriken Osbak med en bro, derpaa østenom meieriet og ladestedet Mosjøen, der ligger paa tangen mellem Ve.fsenelven og Sl(jerveelven. - Parcellens endepunkt falder ved nordre ende af stationen l1er. Linjen fra Mos:jøen til Mo. 92.2 km. lang, gaar fra nordre ende af Mosjøen station over Skjerveelven, søndenom Præsfegaarden. om Hals, hvor en fjeldnakke gjennembrydes ved en 260 m. lang tunnel, videre om Dalen og Nygaard til en forsænkning i høide- ryggen ved Kulstad. Linjen svinger ud i afhældet mod Fustelven, sænker sig her i skraaterræn ned mod denne og naar tilsidst elven. Ved en bro føres linjen over til nordsiden af vasdraget og fortsætter i billigt“ lænde op til Haukeland ved Fustvatns udløb. Linjen pas- serer kort efter Ba-men og fortsætter i et delvis kuperet terræn langs Fustvatn om ‘4akirggaardene, hvor der er en tunnel paa 10O m., ‘4spe- nes-et og Røisletten, tunnel l50 m., videre i lange og dybe krumninger om Neset og Sletten op til Straume ved udløbet af Mjaavatn. I gun- stigt terræn følger linjen nu vestsiden af Mjaavatn, passerer Sl(jetviken, Go-farnes og Bugten og gaar tilsidst ved Vandets øvre ende - i strømmen mellem Mjaavatn og Ømmervatn - over til øst- siden af vasdraget. Straks ovenfor Straume veibro kommer linjen op til Ømmer- vatn, der følges tilende, holder langs Luktvaselven i et kuperet terræn, passerer Hatten og skjærer straks ovenfor denne gaard atter over i dalens vestside. Linjen stiger nu op til Angermoen, fortsætter saa langs Luktvaselven forbi Haakalia til Luktvatn. I dette overskjærer linjen Hundvikbugten ved en fylding og svin- ger derpaa i en lang bue rundt en i vandet udstikkende fjeld- odde. Fra Luktvatn er kort opstigning til høidepunktet mod Elsj3orden, 145 m. o. h., hvor der bliver en 830 m. lang tunnel 1mder det pas, hvorigjennem den nye hovedvei er ført. Paa den anden side sænker linjen sig ned gjennem en bækkedal ned paa sletten ved Storvoldnes. Linjen svinger nu med fald forbi Sagmoen ud i fjeldpartiet ret øst for Elsfjordens bund og sænker sig her i kostbart skraa- lænde om SeØelia og Myrbæk ned mod fjorden og naar ned til 15 m. o. h. Under denne nedstigning forekommer paa en længde af 6 km. 12 tunneler, 165, 85, 35, 20, 70, 4O, 85, 20, 70, 40, 25 og 75 m. lange; rundt Forlandet mellem Els-florden og Sør- jjorden bliver terrænet endnu værre og veksler i ca. 7 km. længde mellem høie nes og bratte styrtninger, der gaar lige i fjorden. Under gaarden Hatten, der ligger høit oppe i lien, gaar linjen gjennem en 795 m. lang tunnel; saa følger i kort afstand et par mindre tunneler, indtil man under Hatneset atter faar en tunnel af 1190 m.s længde. Derpaa atter 2 tunneler, 4O og 295 m.,