Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/650

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


640 M Nom)1.A1vBS Amt forinden man naar helt ned til fjorden, men saa begynder linjen igjen at stige for at komme ovenom ]lIuleklubben. Denne korte opstigning falder afteri et voldsomt terræn med 3 tunneler, 62O, 205 og 115 m. lange, men efterat gaarden Mulen er naaet, bliver terrænet bedre. Nedstigningen mod udløbet af Røssaaen begynder ved JIulen, og linjen sænker sig herfra mod Soppemyren, derfra østenom Hella, tunnel 90 m., videre forbi Klevenget og Ressaagaardene, indtil den kommer ned til Bø-9saaeu, der overskrides ved en bro. Kryds- ningspunktet falder omtrent 2.5 km. fra elvens munding. Linjen, der fra Mule har gaaet i sydlig retning, bøier ved gaarden Valla op mod nord, passerer Bjerkaelven med en bro. Her støder linjen til veien fra Hemnes, hvis strøg den senere holder indtil FiYmeidet. Et par kilometer længere nord krydser linjen Grasvikelven paa bro, og bugten ved dennes udløb med fylding, hvorefter linjen stiger om Breiuik, Kleven og Vær-pa til Fim?eidef, der danner den smale forbindelse mellem Hemneshalvøen og fastlandet. I opstigningen forekommer 3 tunneler, 60, 5O og l5 m. lange. Fra Finneidet, der ligger 34 m. o. h., er linjen mest horiZontal i ca. 6 km.s længde, men sænker sig saa langs den egentlige Ranenjjord efter- haanden ned mod denne. Terrænet er temmelig brat, med 2 tunneler, 130 og 95 m. lange. Katstɔ-anden og Langnes passeres, senere Midte-nget og Urlau(l. (Yrlandaaen krydses ved en bro. I fjeldet ved For-neset er en tunnel, l20 m. lang, og efter en kort ned- og opstigning en 50 m. lang tunnel ved l’ttervik. Under nedstigningen fra Skamdal om He.sy“evik og Forneset forekommer 5 tunneler, 100, 70, 4O, 50 og 4O m. lange. Linjen svinger i en dyb bue ind mod Dalselt-ens udløb, krydser denne ved en bro og tager saa retning udover mod gaarden ])al. Efter en kort nedstigning fortsætter linjen i gunstigt terræn langs kysten forbi Sjaanes, Neset og Bjørnbæm)iken, tunnel 80 m., videre om I-Iaukenes, Lindengen, An(lJiskaa og Langneset. Linjen er nu kommet ind mod Ranenjjordens bund ved 2l[o. Noget østenfor Langne-vet svinger den, efter at have krydset Moelven, nedenom kirken og ud paa et for stationsanlæg velskikket terræn straks nordenfor denne. V Linjen fra Mo til Rognan, 154.3 km. lang, forbinder Ramu- j)“ord. med Saltenfiord og kommer op i en høide af ö80 m. o. h. Linjen gaar paa en længere strækning over høifjeld og er Nord- landsbanens besværligste del. Linjen gaar mod øst til Mobækken, over denne med en mindre bro og svinger saa ind paa sletten mellem fjorden og