Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/647

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(om1uNmAT1oNsB11n1J:R. 637 For stigningen fra Sem op til høiden maa banen føres i sving mod øst om gaarden Drauland og nordenom Højem, men søn- denom Mo. Linjen følger Bruvoldselven opover, og naar endelig mellem Kinner-aas og Kultøer-net vandskjellet mod Sandøla i Grong (225 m. over havet). Fra vandskjellet sænker linjen sig østenomRød(jern, passerer aaen Rødhylla, krydser hovedveien og kommer saa paa vestsiden af Sandølaelv, fortsætter stadig faldende, tager ved Homo udover mod Tømmeraasfossen i Sandøla, overskrider denne og naar kort efter frem til sletterne ved Medjaa, paa tangen mellem sammen- løbet af Sandøla og Namsen. Herfra gaar efter planen en 48.3 km. lang sidelinje til Namsos. Linjen passerer saa Namsen elv ved en bro i et enkelt 8O m. spa11d. - Stigningen er i denne nordre del ikke god, da linjen over- skrider Snaasenheia op til 225 m. over havet. Linjen fra Grong til Mosjeen, 192.2 km. lang, begynder i Grong, ca. 2OO m. fra broen over Namsen, gaar paa elvens vest- side om Staurnesef, Fosland-S-gaardene og SeIýørnes. Nær Foslands- elven bliver en 30 m. lang -tunnel. og nedenfor Gartlandselve1z yderligere 2 tunneler, 7O m. og 195 m. lange. Senere passerer linjen Fiskum meier-i og Nyenget, holder her langs veien og naar frem til Fisk-umj“oss. Linjen passerer i kort afstand Hav-raa kirke Saa føres linjen op i en forsænkning om Moa sæter og Halbakmoen med høidepunkt l34 m. O. h., ved en 50 m. lang tunnel. Linjen sænker sig mod Namsen og passerer Folmerelvens udløb ved en bro. Linjen stry- ger indenfor Fossum, passerer .=lasmuljbssen, hvorfra den et kort stykke følger brat skraalænde opover, men bøier saa over myr- strækninger og fladt terræn ind i en forsænkning bagenom Lasse- moen. Fremdeles er der gunstigt terræn indtil Lindselelven, der passeres ved en bro. Herfra stiger linjen i mere kuperet skraa- Iænde i nogen afstand fra Namsen op til Skar1:aassæte“ren og nær Ti-angfoss. Herfra gaar linjen med fald til Flaattedalselven, der passeres paa en bro, gaar derpaa langs efter den mellem nævnte elv og Namsen liggende tange og videre langs Namsen, tildels over myrstrækninger, indtil Lilleeluen, forbi Fosmo. Efterat Fosmoelven er passeret, kommer linjen ud i fjeld- terræn langs Namsen, med 3 tunneler, 50 m., 2O m. og 30 m. lange. Ved gaarden Bjørhusdal bliver terrænet atter gunstigt. Kort før Frømaingselven bliver en tunnel 1lO m. lang og saa bro over elven. Herfra fortsætter linjen i godt terræn om Nesset op til Haapnes, derfra langs kanten af Stor-myren, saa i mere