Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/645

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


koHHuNu(AT1oNsa11n1.E1x. 635 boulangerit samt noget svovlkis og kobherkis. Zinkblenden er rigeligst tilstede, og malmen holder 40--51 pct. Zink, dernæst er der sølvholdig blyglands med 6O--83 pct. bly og fra 0.14- 0.18 pct. sølv. Gjennemsnitsprisen paa 1 løbende meter af malmgangen er anslaaet til 4O-l35 kr. Der er mange gamle gruber ved Nasafjeld. Nogle mil nord for Nasafjeld paa veien til Norge er der ved Merkeves nogle malmforekomster. Om Nordlandsbanen bygges, vil afstanden til denne ikke være stor. Fra gruberne er det 7 mil gjennem Dunderlands- dalen til Mo. Kvikhjokkjjeldenes forekomster af sølvholdig blyglands med magnetkis, kobberkis og Zinkblende, er fra gammel tid kjendt ved Silpatjåkko, Kerkevare og Alkavare og en nyere, Nilagruben eller Juonkatjåkko. De ligger høit over trægrændsen i Sveriges vildeste høifjeldsegn, 2--:l mil fra rigsgrændsen; de to første felter 1300, de sidste 90O m. O. h. De ældste gruber blev (lrevne i det 17de aarhundrede, og malmen smeltedes ved hytten i Kvikkjokk. Klima og lænde er her endnu ugunstigere end ved Nasafjeld. Bergarterne ved Kvikkjokkfelterne er dels ler- glimmerskifer med kvartsiter, dels skifere med kalksten, horn- blendeskifere. Malmen optræder.i kvarts. Der er i det metal- liske bly 0.2 pct. sølv. Ordnet drift har ikke fundet sted i aar- hundreder. Ruofevare og Vailats;j jernmalmfelt i Kvikkjokk ligger i vinkelen mellem Kamaelv og Njåtsoelv. Fjeldet R-uotevare dan- ner den østlige, forholdsvis lave fortsættelse af et vidtstrakt høi- fjeld. Høiden over havet ved Ruotevares fod er omkring 40O m. Barskog naar høit paa fjeldsiden. Selve malmen er en mørk staalgraa blanding af magnetsten med titanjernsten, spinell samt underordnet olivin, augit, glimmer og magnetkis. Jerngehalten veksler fra 50 til 54 pct. Dette malmfelt skattes ikke høit, fordi malmen indeholder 11 til 14 pct. titansyre. Den hele malm- overflade antages at udgjøre omkring 4000OO m.2 Malmen lig- ger godt til for brydningen. TarrekaisejZield ligger i storartede omgivelser, omtrent 2 mil vestnordvest for Kvikkjokk, paa veien til Norge. Ved fjeldets fod, vel 5OO m. o. h., og endnu et stykke opover siderne, er der endnu birkeskog. Malmen ligger dels i fjeldet, særlig høit oppe i den forsænkning, som dannes af fjeldbækken Naltakårso, dels i den dybe dal paa sydsiden af den nedenfor flydende Tarrajok. Malmen har ikke givet anledning til brydning. Den egentlige malm er magnetjernsten i leier af nogle meters mægtighed. Den træffes af og til sammen med lindser af magnesit, som ogsaa indeholder jern, stundom endog 10 pct. og mere. Maln1en her