Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/619

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Kom1UN11(AT1oNS1mn1.ER. 609 Her er betydelige tomter for trafikens udvikling og for anlæg af særskilt station for person- og godstrafik. Banen“ gaar langs Narvikbugtens østside under det bratte Fagernesfjeld, fremover forbi vogterboligen i Kleven, videre forbi administrationsbygningen i Narvik, over Narvik bys kaivei og saa opover Narvikmyren, hvorved den delIe“1;“ þxe1;vi to bydele, 0scarsborg mod sydøst og Frydenlund m?)Êl1 nordvest. Her “paa myrenV passeres jernbanens

“’“straks bortenfor staar lokomotivstald og material-

lager. Saa følger (im„ „S0.m „den-.nor(ÌIig8Le jernbane- Narvik station ligger saaledes ikke ved havnen eller havet, men 3.5 km. fra Fa-gernes; men fra Narvik station udg-aar for- greninger til malmkaien ved Narvikbugten og til Fagernesodden eller Narvikhavn. Narvik bx “ligg-er “memlle.g1Fjtatio.ng1;.-og-Ëyj-lg; .b11e=ûGɔ- Narvik station har skinnehøide 26.63 m., her er station for persontrafiken til byen og fordelingsstation; herfra gaar de nævnte forgreninger, nemlig: Sporet til grubeselskabets rangerslation; til denne føres malm- togene og fra denne hentes igjen tomvognene til Narvik station. Paa rangerstationen fordeles de lastede vogne efter kvaliteten af malmen. Rangerstationen ligesom malmlastekaierne har for de fleste spor skinnehøiden 22.13 m. o. h. Fra rangerstationen fører spor til selskabets kulkai og kullager, 5.63 m. o. h., til værksted og lokomotivhus, til Statens kuloplag, værksted og lokomotivhuse og spor til Kleven horiZontal, som ligger paa sporforbindelsen mellem Narvik station og Narvikhavn. Fra N arvik station gaar videre spor til grubeselskabets viadukt, skinnehøide 43.13 m. o. h., med malmoplagstomt. Dette oplag tjener som reservebel1oldning. Videre gaar fra Narvik station sporet til Kleven krydsnings- horiZontal, skinnehøide 22.13 m. o. h., og til Narvikha1m, skinne- høide 5.83 m. o. h. Fra Narvik station gaar banen fremover langs sydvestsiden af den trange og vilde Rombaksfjord og stiger jevnt. Snart gaar den i tunnel, snart ligger den paa afsatser i fjeldet, snart paa høie mure eller voldsomme fyldinger over de vilde revner og gjel Der er størst stigning paa de første 26 km., til man er 320 m o. h. over fjordene bund Ved Rombaksbotn. Ved Bjørneborgen, 6 km. fra Fagernes, ligger ,þa-nens nord- ligste punktl som er det nordligste punkt, som nogen jernbane naar. H’e1?” er reist en sten af granit, paa hvilket kong Oscars navne- træk er indridset. Dette punkt ligger paa 680 27.6‘ n. br. Banen naar snart frem til stoppestedet Djupvik, 7 km. fra Fagernes. 39 - Nordlands amt II