Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/618

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


608 NORDLANDS A)1T. 1.43ð m. Forskje1len, 89 mm., er ikke stor-re, end at -mgang kan- indrette sig uden omlastning0af gods. Saadan anordning er der §å--- paa“grænd“sestationen for jernbanen DanZig-Warschau. Naar banen over Torneå er iStandbragt, vil 0fotbanen staa i forbindelse med det store russiske jernbanenet, med den trans- sibiriske bane til Vladivostok ved det japanske hav, med Port .4rthur og med Peking. Der vil være jernbaneforbindelse mellem Narvik og det Indiske ocean. Bortseet fra den fremtidige udvikling er banens økonomi sikret ved massetransport af jer11malm fra de svenske malmfe1ter Kirunavare og Luossavare; den maa ogsaa kunne paaregne træ- lasttransport fra skogegnene mod Luleå til det skogfattige Nord- land; det viser sig allerede nu, at býgningsmaterialer faaes fra Sverige til billigere priser end før banens aabning. I retning østover maa man kunne paaregne transport for tilførsel til Sverige af sild, fisk, kul og andre va1rer fra den isfrie havn. Hertil kommer persontrafik, og den nye postforbindelse maa nævnes som en væsentlig fordel for Nordland og Figmarken og som en indtægtskilde for banen. Her angives nogle afstande: 1(m. Narvikhavn-Kirunavare . . l72 --»- -Gellivare . . 286 -- W - -Boden ...... . 44 7 -»- --Luleå ...... . 483 -ɔ- -Trondhjem via Bräcke . . 1 4l2 -“)- -Stockholm ...... . 1 587 -»- -Petersburg ...... . 1 8OO - )- -Kristiania via Kil-Falun . . l 894 - “- -Kristiania via Trondhjem . . l 974 --ɔ -- --Vladivostok ....... 11 9OO Jernmalmtransporten er ved beslutning i begge riger bestemt til 120O 0OO tons pr. a-ar, men banen vil fuldt udnyttet kunne bestride en transport af 4000OOO to11s paa enkelt spor. Oj’otbanen i Norge 0fotbanen begynder med 2 arme; den ene for malmtransporten gaar ud fra de svære, senere omtalte, kaier, som Luossavare-Kirunavare aktiebolag har bygget paa nord- siden af Narvikbugten; den anden arm, beregnet paa almindelig trafik, begynder ved Fagernes eller, som det skal kaldes, Narvik- havn, paa sydsiden af Narvikbugten. Dette spor skulde have den største betydning for den al- mindelige reisende, men hid gaar kun godstog. Paa Fagernes eller Narvikhavn er bygget en stor trækai ved banens begyndelse Ved Narvikhavn er ogsaa en kran samt en mindre sporanordning.