Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/614

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


604 NORDLANDS AMT. Opgave over traflkindtægter og udgifter. t Antal tone Indtægter Aar. x.e*§1;:åe- 11- og tragt- Henr mr g Udgitter. 0verskud. 80d8- Ialt. il- og frugt- 7 L H g g g g g -pas----g9(ÌS. g g ja g Kr. Kr. Kr. Kr. 1902-03 3 539 171 800 263 l07 256 798 111 190 151 917 1903-04 22 839 1 12(3 076 853 296 815 744 429 225 424 07l 1904-05 17 582 1 297 088 905 397 875 648 409 789 495 608 1905-O6 16 697 1 605 649 1 097 424 1 071 367 428 011 669 413 1906-07 - I 504 575 1 380 602 1 350 561 456 094 924 508 Af fragtgodset var jernmalm : 1902-03 ..... 168 552 tons. - 1903-O4 . . 1091057’ » - 1904-05 . . 1248 987 » - 1905-06 . . 1567 782 » - 1906-07 ..... 1 411033 » Noget af malmen er kommet fra Tuollavare, saaledes i aar mindre. 1906-O7 noget over 6O OO0 tons, i de foregaaende Bygningen af 0fotbane11 var forbundet med store tekniske vanskeligheder. Der er et meget uveisomt lænde, og klimatet er haardt. Under den sidste anlægsperiode var de ved Ofotbanen ud- førte masser af jord, ur, fjeld og løbende meter tunnel med sine enhedspriser efter fuldført arbeide: 197000 m.3 jord (væsentlig omkring Narvik) a kr. 1.24 pr. m.3 83 O0O » ur -- » - » » I.8O - 306 00O » fjeld - » - » » 3.5O - 3181 meter tunnel med haandboring à kr. 261.00 pr. l. m. l 114 » - » maskinboring » » 354.00 -»-- Rombaks“fjo1-den og Rombaken gaar hele 2O km. ind i landet paa nordsiden af den halvø, paa hvilken 0fotbanen er bygget, og inderst inde i fjorden ligger Rombaksbotn; der er herfra kun Ve km. op til jernbanen, men denne ligger 35O m. oppe i høi- den. Afstanden fra Rombaksbotn til den store bro i Norddalen eri ret linje 4.5 km., men Norddalsbroen ligger omtrent 380 meter o. h. Staten havde forpligtet sig til at have banen færdig for drift den 1ste januar 1903. Bygningen af Nordda1sbroen blev først bestemt fastslaaet i Oktober 1899, og lige foran broen er en lang tunnel, som ikke kunde brydes og skinnelægges saa tidlig, at