Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Hom1UN11(AT1oNSmD1.EB. 603 Maksimumsstigningen er i retning fra Narvik 1 paa 57 8. I modsat retning er der kun svag stigning, maksimumsstigning 1 paa 5OO mellem Rigsgrændsen station og Hundalen; nedenfor Hundalen er ikke stigning i retning mod Narvik. Mindste kurveradius er 30O m.; der er adgang til krydsning af tog paa indtil 35O m.s længde. W Der har ikke været rimelig anledning til at tracere linjen for fremtidigt dobbelt spor; man vil i tilfælde være henvist til delvis at følge en anden tracé med større maksimumsstigning. Der e1;r3Zn(ZQ- m. sneg1g-l-þZg1J(1;‘ger. “ De to længste tum:e1er, Katterattunne1en, som er 507 m., og Nordalstunnelen, som er 607 m., er begge borede med ma- skine, hvortil er benyttet elektrisk kraft fra vandfald i Hundals- elven. Alene maskinan1ægget for dette kraftoverføringsanlæg kostede 13O 000 kr. Hvor man har maattet beskytte linjen mod sten- og sneras, er anvendt murhvævl af brudsten, saaledes paa strækningen un- der Tøtta østenfor Djupvik. Til beskyttelse mod s11efog er bygget overbygninger af ti-æ, saa toget gaar som i en tunnel. Til 0fotbanen er anskaffet større lokomotiver, som i arbeids- stand med tender veier henimod 110 tons. Opgave over trajik af reisende (kmtalj ved stationerne. 1 V e-n lel en - T en n e n n- e IÏ?a1:;§?- Narvik. §Stromsnes.W Hunda1en. þ m.gåå:,n. I e A no er te e en nu B e no n 19o2 . . - :3 5:39 - I - 2 581 l903 . . -- 21ö3l l 3 30O I 3 773 l lO11ö 1904 . . - l6 929 j s see Z æ 2171 T sä4 190ö . . - 14 326 I s 829 - 2 118 u B 288 Antal aJ D c gaaede og ankomne tons il- og frag(gods. C [ l N i C I I - haåÏ.nF Nu-vik. ÏStromsues. I Hundalen. grænggen. ken e “e V “ VI i l902 . . n I8.so l7l 781.u-: - - 4l4.e1 1903 . . 27 664.oo I O98 396.oo 45.oo I94.oo 27 323.oo 1904 . . . 44 -l28.oo I 252 624.oo 73.oo l 67.oo 42 795.oo I90ö . . . I 32 827.oo I 572 777.oo 83.oo 78.oo 3O 4I-I.oo l906 . . W l9 254.T I -I85 276.1s 8O.sa I 45.1e 17 261.s1