Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/612

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


602 soH1)1.As1)S ‘mT. De norske statiomZr Og deres ajIstand fra Narvikhavn.

- -- -- -N- Hadde over Afstand 1l1OJI6D1i Afstand fra Sî“fi0m?Y- i havet. W statlonerne. I Nu-v1k1nvn. “*”““““i“ Γ ii“:;1Γ““’““ K5-:Å’-.4-ti Al S.- arvikhavn (Fagernes) . . . l 5.u l - - leven ........ 22.1 i l.T2 1.-an ’arvik stution .... . Y 46.-x ; 1.ǫs å 3.-ro Djupvik .... . . 102.s l 4.2s l 7.9s St-ren1snes . . . . lå 177.a l 5.s4 13.-H Sil(lvik .......... . P 264.e 1 7.os 2O.ss Hundalen ........... ’- 378.ɔ - 8.9o 29.a1 Rigsgrændsen station i Sverige . . l ð22.2 12.u 42.n Kl1’l1l1lI i Sverige ........ W ÖO6.11 159.11 171.ao “S’tignings- og krumningsjo)-hold for b(men. I-IoriZo11tal bane .......... 3.5 m. I stigning, indtil 5 0,-Zo0 . . 1.9 » I - over 5-1O 0ffoo . . 1.4 » I - » l0-lå 0x‘oo . . 24.9 » I - » l5 0ffoo . . 9.9 » I fald ligger indtil 5 0,-‘oo. . 0.3 » MilkSlmI]mSStlgfil1lg er .... . 20 0Zoo Ret linje ......... . 12.8 km. I kun-ve med radius over l000 m .... 4.1 » I )) » » fra I 000-ð00 l11. . . 7.3 )) I Þ:- » » mindre end 5OO m. . 17.7 » MindSte kurveradius ........ 300 m. Samlet længde med mindste radius . . . 12.7 km. Planeringens kronbredde paa banken . . . 5.65 m. -- - i jordskjæriuger . 5.65 » -- - i fjeldskjæringer . 4.7O » Af tunneler er 23 med samlet længde . . 4740 » Da 0fotbanen er beregnet paa en meget tung ti-afik, er alle hensyn taget til banens soliditet Sv-illerne er af sibirisk lærke- træ eller norsk fjeldfuru og af betragtelige dimensioner; skin- nerne er af smal og, som nævnt, med en Vegt af 40 kg. pr- lø- bende meter. Hele banen ligger i Ankenes herred og i Narvik byterri- torium. Fra Narvik station, med skinnehøide 26.63 m., til Rigsgrænd- sen station, med skinnehei(le m., er en afstand “af ca. 38 km., og paa denne strækning stiger banen uafbrudt, naar undtages horiZontalerne for togkry(lsuing og for en større bro.