Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest50 NORDLANDS AMT. en linebaad med 6-700. Undertiden er fangsten jevnt fordelt, men til andre tider kan en del af redskaberne fiske godt og den anden intet, hvilket viser, at fisken gaar i stimer. Ved fordeling af udbyttet mellem de forskjellige brug i pengeværdi maa erindres, at garnfisken har høiere -værdi end linefisken, da den er støi-re. Som regel kan vægten af en garn- fisk (rund) sættes til omtrent 4V2 og af en linefisk til 4ïZs kg. Dernæst er leveren federe, men til gjengjæld falder mere rogn- fisk paa linerne end paa garnene. SChom:ebøl, der skrev i l591, siger: «4 karle som ere paa en baad, som kaldes en ottring, have 3 snøre at drage fisk med, da kunde de vel om Gud vil og fisken er meget forhaanden, drage paa en baad 24, 30, 40, 44 hundret, somme mere og somme mindre, som Gud vil, og lykken er god til, og fisken er meget forhaanden. De kunne vel toe gange om dagen, i hvor stakket at dagen er, ladde deres baade fulde af fisk, alt saa længe baaden kunde bære og drage en fisk, og aldrig er baaden saa stor, at de kunde vel drage hannem fuld, naar fisken vil ellers bide, og Gud vil give dennem godt veir. Men her er en saare unaadig himmel med storm, snee, regn og blest og kuld og frost foruden ende, saa at de fattige folk staa en stor livs fare for denne arme flsk.» Hvis her med 100 menes et almindeligt hundrede, giver dette pr. mand 600, 750, lO0O og 11OO stykker skrei, altsaa samme fangstmængde i hin tid som nu omtrent eller noget bedre end i de sidste aar. Mandslotternes gje)memsnit i kroner i 1905 paa de forskjellige vær. l I . 0psynsdiHtr1kt. M Gnru. I L1ne. 8xnugsrn. Dybugn. ø I l „ . an - W i - l îsx-æ1-) . . l - I 1oo 180 - . . . . . W 150 70 75 20 . . 6Ö 25 - 10 - W 6O 10 - l - J 1O 60 - “ ö0 l - 7O - 65 l 50 10ö - ’ 80 170 20O 25 . .l 150 1ö0 l 24O - Steine ....... . . 125 “ 1(30 250 40 Ure ........ . . ; öO 1-1O 200 - Balstad og Moi-tsund . . . . 12O l 260 380 - Nusfjord ...... . . L - 26O 45O - Sand ........ . ä: 440 ð2O 440 - Reine .... . l 400 -1OO l 90O - Sorvaagen.. W -- 490 I 6O0 -