Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1sKEmER. 49 Fangstmængde inden opsynsdistriktet i opsynstiden. V F Antal Skr-el. Lever, bl. Rogn, h1. lSo1gte hoveder. 1905 l3 öO0 000 24 510 15 700 7 88O O0O 1904 12 3O0 OO0 10 680 8 1O0 6 680 00O 1903 13 700 000 6 340 1O 500 10 000 000 1902 14 300 000 25 500 13 700 10 300 O00 1901 13 00O O00 37 160 16 600 8 30O 000 1900 8 40O O0O 26 249 10 2OO 6 O00 0O0 1899 15 000 OO0 43 920 20 700 9 60O 0O0 1898 15 0O0 000 32 510 20 555 8 300 0OO ]897 25 800 000 51 62O 27 100 13 500 000 1896 18 O0O 000 27 550 l6 000 5 000 00O 1895 38 640 00O 5O 2OO 42 OO0 28 900 000 mand. Udbytte fordelt gjennemsnitlig pr. Asr. Gjennemanltsudbytte pr. mand W Stykker Skr-el. Kronen l V 1896 558 16O l897 824 168 1898 504 11O 1899 6l3 186 1900 369 152 1901 7O0 226 1902 62O 190 1903 l 7ÖO 18O 1904 683 163 1905 .......... 654 224 I tiaarsperioden 187l-8O, i hvilken fisket slog usædvanlig godt til, var gjennemsnitsudbyttet med runde tal: 3l0 kroner for en garnbruger, 33O - » » linebruger og 17O - » » dybsagnmand. For et døgn regnedes tidligere som almindelig godt flske for en garnbaad 3-4O0 skrei, og for en linebaad optil 2OO for nat- staaet redskab. Meget godt kaldes fisket, naar udbyttet er hen- holdsvis 6-800 og 400; over dette antal regnes det for rigt. Hvis der ti-kkes mere fisk, end baaden kan bære, fordeles den paa de andre mindre heldige kameraters baade, eller fisken ned- sættes eller «hankes» -- det vil sige, den trædes paa liner og slæbes ind. Hvormeget en baad laster, afhænger i ikke ringe grad af veir-et. Ripelad er en garnbaad med 12--1400 fisk og redskaber, 4 - Nordlands amt II.