Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/551

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sAGN. 54l Imidlertid rømte Blanche, og thingalmuen anstillede, under anførsel af Dyrø lensmand, klapjagt efter rømlingen, og efter 2 dages jagt fandt man ham og konen paa den vestlige ende af Grytøen. Fangerne blev paa fogedgaarden Erviken i Trondenes forsvarlig belagt med jern. Blahche blev dømt til at «stryges til kagen og arbeide i jern i Trondhjems fæstning sin ganske livs tid». Kristine Olsdatter, hans kone, dømtes til at «stryges til kagen, have sin hovedlod forbrudt og arbeide i tugt- og Verks- hus sin ganske livstid». Denne dom blev afsagt af høiesteret i 1776. Da underretsdommen var falden, blev Kristina 0lsdatter sendt til lensmanden i Tjelsund, til endelig dom var falde11; her sad hun i 5-l uger og 5 dage. Derefter blev hun «pisket med 9 retskafne ris, af hvert ris 3 døgtige slag, som bliver ialt 27 døgtige og tilstrækkelige slag», og saa blev hun sendt til Trondhjems tugthus; her døde hun 1ste juni 1781. Blanche blev sendt til lensmand Peder Larsen Torrestad i 0foten 1774, med amtets strenge ordre om «ingen sinde at tage jernene af ham og bevogte ham med den størst mulige aarvaagen- hed og agtpaagivenhed». Blanche snakkede godt for sig, saa lensmandenS aarvaagen- hed slappedes, og da denne sendte alle sine 3 drenge til Lofoten paa fiske, opdagede lensmanden en morgen i l775 til sin store skræk, at Johannes var borte. Han rømte paa en ny seksrings- baad med seil og mast. Han fik med sig sin datter Bereth, som var bortsat til en mand i Steigen. Dette, at han fik med sig datteren, har utvilsomt givet anledning til sagnet om, at han stjal en pige, som han en tid lang opholdt sig sammen med paa Helløen eller Foldøen i Folden. Alle efte1“lysninger blev frugtes- løse. Men at Blanehe var ude, mærkedes af flere tyverier paa Helgeland, i Namdalen og Fosen. I Fosen blev stjaalet penge, kreaturer, mad og klæder til betydelige værdier. 0msider blev Blanche med datteren Bereth grebe11 i Trond- hjem, efterat adskillige drøie hug og slag var faldne. Lens- manden i Ofoten, Peder Larsen Torrestad, maatte til skræk og advarsel betale 75 rdlr. I august 1776, da vagtkarene i Trondhjem spillede kort, smed Blanche fodbolten af sig, krøb ud gjennem et hul i muren, kravlede fra gaardsrummet med en Syg medfange paa ryggen op paa taget, henover tagene og ud gjennem byen hen til Skandsen. Her slængte han den syge fra sig, da han selv havde møie med at komme over pallisaderne. -Selv kom han over og var borte. Den stakkars vagtmester maatte med mandskab paa egen be- kostning sætte efter rømlingen, men Blanche var ikke at finde. Han tog veien til Guldalen og Rørosegnen, over Foldalen til Gud- brandsdalen og huserede her slemt, men blev greben i Slidre i