Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/552

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestå-l2 “ NORDLANI)S AMT. Valdres i marts 1777 og bragt til Kristiania. Blanche blev her kagstrøgen og indsat i Akershus fæstnings slaveri. Januar l778 blev han sendt til Kongsvinger fæstning. Kommandanten lod sin have stelle istand af Blanche, og han stak af. Ud paa sommeren var han i Østerdalen sammen med «4 banditter og 3 tøser-». De røvede og stjal, hvad de kunde overkomme, kreaturer i marken, penge, mad og klæder fra folks stabbure. Det paafølgende aar l779 hjemsøgtes Valdres og Hallingdal. Saa kom han til Søndmør. I Olden i Nordfjord stjal han en mængde klæder og madvarer. Paa gaarden Slyng- stad i Vatne blev han grebet, men fandt anledning til at flygte og kom til Brataaen paa I-Iitteren. I 1780 var han og fæller i Finmarken. Men han forlod snart Finmarken og reiste til Trondhjem, hvor han tvang sin datter Bereth til at følge sig. Han reiste til Brataaen paa Hitteren og saa til Roms- dalen og Nordmør. En baad med 4 mand, som satte efter ham, slap han fra ved at true med ladet gevær, medens hans datter og ledsagerske roede. Saa drog han til Hestøen, Vi mil fra Levanger-. Her grov han ned en gammel jerngryde og truede sin ledsagerske Lisa Helena og datteren Bereth med at slaa dem ihjel, hvis de fortalte det. Han tog en ung hoppe ind i baaden og drog til Skogn. Han bar her sten i baaden, hug hul paa den, saa den sank, og drog saa gjennem Værdalen til Sverige; senere drog han ned gjennem Merakerbygden til Stjørdalen, stjal i Hommelvik en baad, reiste til Byneset og tilc Brataaen paa Hitteren. Paa gaarden Sæter eller Sørsæter her mishandlede han med følge en mand, hug istykker kister og skrin. De rumsterede saa i de andre værelser i bygningen i 3 timer. De røvede i penge 85 rdlr., sølvtøi, 5 geværer, gangklæder, sengklæder, sauskindsfelde med aaklæder, dækketøi, smør, fleskeskinker, brød og en baad. Røverpakket drog til Rissen og til Byneset og Hommel- viken og saa gjennem Stjørdalen til Sverige Vaaren l78l kom Blanches fantefølge, bestaaende “af 6 voksne mandSpersoner, 4 kvinder og 3 børn, fra Jemteland til Merakerbygde11. Paa Østborg blev imidlertid selskabet arresteret og sendt til Trondhjem. Først aaret efter, i 1782, begyndte justitssagen mod dom. Blanches ledsagerske, Lisa Helena Olsdatter, berettede nu, ati l780 grov Johannes B1an(-be ned paa Hestøen en gryde med sølvpenge, mindst 33OO rdlr., samt O sølvskeer og endel sølv- skaale. En politibetjent, to raadstuetjenere og Helena drog afsted til Hestøen og fandt den hvælvede gryde. Men istedet for den forvOntede store skat laa der to træskaaler og en liden træøse samt en iireskilling. Penge-ne var forsvundne I l783 blev Johannes Blan(“he dømt til at -W-stryges til