Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest42 NORDLANDS AMT. Indtægt: 40 vog rundfisk, efter tiendens og hjeldleiens afdrag, à 2 kr. .............. kr. 80.00 3 tønder trau a 28 kr ........... C 84.00 Fordel af rognsalg . . . n . . « 4.00 500 raafisk a kr. 4.80 pr. 1O0 . . ..... « 24.00

-ỳ-“

Tilsammen kr. 192.00 Derfra udgiften « 106.5O Udbytte for hver mand kr. 85.5O Udrustningen er her regnet til kr. 106.5O og ovenfor til kr. 160.00; forskjellen kommer deraf, at garn, kavler og øvrige red- skaber her kun er opført efter omkostningerne til deres aarlige vedligehold, tidligere efter deres kapitalværdi. Udbyttet i et middelsaar sattes i l83O-35 til 81Zs million fisk; i 1830 og i 1835 gik det op til 9IZa million, i 1832 var det lidt over 7IZ2 million. Levermængden var omkring 10000 tønder om aaret. Antallet af baade var omkring 25O0 aarlig. Fisken virkedes til tørfisk og er efter et gjennemsnit af 3îZs vog (à. 18 kg.) pr. lO0 fisk anslaaet til at udgjøre aarlig omtrent 3l1000 vog, med fradrag af tienden til salg 281000 vog. Gjennemsnitsprisen pr. vog er beregnet til kr. 3.6O, og salgs- Summen i det hele opført med ....... 1013000 kr. 3 tønder lever er beregnet at give 1 tønde trau efter en pris af 56 kr pr. tønde, hvorefter leverudbyttet er angivet til ....... 187 00O « 10000 tønder rogn er opført med 10 kr. pr. tønde 100 0OO « Aarlig i gjennemsnit I 3O0 O00 kr. Fordelt pr. baad er udbyttet opgjort til 560 kr. om aaret, og udrustningen for hver baad til mindst 40O kr. aarlig. Hver baad forudsættes i beretningen at have 5 mand i gjennemsnit. hvorefter den gjennemsnitlige lot pr. mand er anslaaet til 32 kr. aarlig. Udgifter ved et Lofotfiske blev af opsynschef Juel i de gode fiskeaar anslaaet saaIedes: Gjenstand Garnfisker. Linefisker. Dybsagnfisker. Kr. Kr. Kr. Kost ..... . 48 48 40 Udgifter paa laget . . 10 10 10 Ved og logis . . 9 9 8 Skindhyre . . 8 8 8 Sengklæ(ler . 2 2 2