Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ä I-’ISKERIER. 41 “ Denne beregning for 1825-29, grundet paa fogdens ind- beretning, er vistnok for lav. Det blev, da det er ca. 11 000 mand, som fisker, ikke mere end 3O kr. i nettoudbytte pr. man(l. Amtmand Blom har fra den samme tid, eller fra 1827, en beregning, der giver et noget større nettoudbytte. Han regner i -1827 21530 tønder tran a 28 kr. til 602 840 kr. Fisken efter 30 fisk pr. vog (middelta1let er 27 fisk pr. vog) 548 554 vog a 2 kr. ...... l 097 108 « Leveret i Bergen, betaltes i 1827 kr. 2.80 pr. vog, som var en lav pris imod før. 6000 tønder rogn å 4 kr. . . . .... 24 O00 « “ Tilsammen I 923 948 kr. I fisket deltog: 2916 baade med 5 mand pr. baad ....... 14580 I24 fan-tøier, hvert antaget til 6 mands besætning . . 744 -;.;Ỳ;ý. Tilsammen 15 324 Den kapital, som udfordres til udrustningen, ansattes saaIedes: 2916 baade med seil og udrustning a 20O kr. . . 543 2O0 kr. l4 580 mande udrustning med redskab og kost a 16O kr. ............. 2 132 8OO « 50 bygdefar-jægter, der søger Lofoten i fisketiden a 12000 kr. ........... 600 0OO « Eketander til tran . ..... 16O 0O0 « Tilsammen 3 436 000 kr. Jægter kunde vare 2O-3O aar, baadene 12--15 aar. En fiskers udgift og indtægt ansloges saaledes: Udgift: Hver mand 2 nye garn .... . kr. 22.00 3 gamle garns reparation . . . « 3.20 Iler og kavler . . . « 4.00 Vedligeholdelse af liner . « 8.00 Kost pr. mand i fisket .......... « 23.30 Løn ................. « 40.00 Baadleie for hver mand, hvor denne betales med penge .............. « 6.00 Tilsammen 106.50