Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest4O Nom)1.AN1)S AMT. Antallet af baade iVaagan, hvilket vel vil sige Lofoten, opgaves efter von BuCh til nærmere 4000 end 3000, og hver baad havde 4 eller 5 mand, i baadene alene vare der saaledes mere end 18000 fiskere; det er, siger han, fjerdedelen af hele befolkningen og sikkerlig over halvdelen af alle voksne mænd, som bor i Nord- land eller paa Helgeland, i Salten, Lofoten, Senjen og “Tromsø, paa- en strækning paa næsten 10O geografiske mil. Dertil kom over 300 fartøier, jægter fra Bergen, Søndmør, Kristians1md og Molde, hver med 7 eller 8 mand. Hos Leopold von BuCh angives, at hver baad fangede gjen- nemsnitlig i løbet af de faa uger, fisket paagik, henimod 3000 fisk, mange færre, men mange ogsaa 7 0OO, ja indtil 10 0OO. Han an- slog den samlede fangst til henimod 16 millioner store torsk. Det blev omtrent 600 000 vog (10800 O0O kg.). Gjennemsnitlig blev en vog stokfisk altid sat til I daler i Bergen. Antallet af baade i Lofoten og Vesteraalen og disses udbytte var efter officielle opgaver efter Kra.ft:

l Belobet af l Ba.ade, som l D W Fartaier. som h“äs§§§;-et den fangede den 1angede . huàäebt W lever-. fisk. “ Stkr. Tdr. Stkr. Hu-. 1825 . . . 2 589 31 756 11 509180 74 1826 . . . 2 790 35 297 12 821760 116 1827 . . . 2 916 43 06O 1ö 864 62O 124 1828 . . . 2 734 27 995 13 919 380 196 1829 ....... 3 O27 16 099 14 676 200 208 0pgaverne i 1828 er blot for Lofoten; for Vesteraalen er der ingen opgaver i 1828. Man regnede af hver 2Ï„Zs tønde lever 1 tønde ti-an, og 4 vog tørret fisk af l20 stykker raa fisk. Gjennemsnitsprisen an- toges at være 4O kr. for en tønde tran og kr. 1.6O for 1 vog fisk. Det hele udbytte ansattes til Kr. 1825 . . . - l l22 0OO 1826 1 288 4O0 W 1827 l 535 20O 1828 . . . . 1 190 8OO 1829 ......... l 056 OO0 Det gjennemsnitlige udbytte blev . . 1230480. 0mkostningerne ved udrustningen af baadene ansattes til 320 kr. pr. baad og udgjorde gjennemsnitlig aarlig 899 584.Í.kr., saa udbyttet blev i gje11nemsnit aarlig 33O 896 kr.