Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


OVERNATURL1GE V.åESEN“ER oG: ovEHTRo. 465 Er det to, som skal paa flske, skal man ikke tale noget videre til hverandre, naar man lægger fiskeredskaberne i baaden. Har man ikke agn og faar dette af en anden, skal man ikke takke; gjør man det, saa er der ingen lykke med agnet (Vega, 0foten). Baaden maa vendes med solen; hvis man glemmer det, bliver turen uheldig. Man skal spytte paa krogen, før man sætter agn paa. Man spytter ogsaa i havet, før krogen kastes ud. Næsten altid s tter man paa agnet, naar man kaster. Man maa ikkeBlyægge fiskesakset (l(niven) med eggen op, thi da røres alt det, som er i havet. Er den første fisk, man faar efter nytaar, en torsk, vil man have god fortjeneste paa fisket det kommende aar; faar man kun en hyse eller én anden lidet værdifuld fisk, er der ikke haab om godt fiske. Den først fangede fisk skal fra forrummet kastes i bagskotten og derfra af mandskabet fra rum til rum, indtil den atter kommer i forrummet. Her lægges den under den forreste plit og bliver liggende der hele vinteren. Desuden skal hvert rum i baaden bestænkes med fiskens blod, idet den kastes forbi. Mærker man, at der er fisk paa et sted, og den ikke «tar i», er det tegn paa, at der bliver storm. Lever fisken længe, efterat den er trukl(et, er det tegn paa, at det bliver daarligt veir. - Man maa ikke fortælle, hvor mange fisk man har faaet, naar man kommer iland. Der kommer ikke noget godt af det. Dersom nogen kommer til sjøen, naar man lægger til land, skal man om muligt bringe fisl(en i sl(jul, forat ikke nogen skal faa se, hvad man har faaet. Heller ikke paa Petter Dass’s tid vilde de ud med, hvor meget de havde fisket: Men vil man imidlertid spørge dem saa: Hvor liker I Fisket, hvad kan I vel faa? De svarer dig hogtet i bogte; Part svar-er: det er saare lidet, vi faar, Part svarer: vi for om alt Havet igaar-, Sled neppe saa mange, vi kogte. De Skrubberter vil ei med Sandhed her frem. De mene: skuld’ saadant udhøres af dem, Forgjox-de de slet deres Lykke. Kommer man iland, er det ikke godt, at der kommer kvinder ned til sjøen. Kommer der en kvinde nær til baaden, staar der vanhyre af hende. Er den første fisk, man faar, en kveite, saa skal man tage angelen forsigtig ud af kjæften og slippe den ud i havet igjen. so - n0P«11cx1(1c amt n. M