Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/474

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


464 NORDLANDS AM’I’. skabet var skikket Rygtet om drømmen naaede til fjeldgaa1-den Kvandalen, Ve mils vei sydvest for Mosjøen. Manden her gjen- kjendte efter beskrive1sen et sted paa sin eiendom, og drog til byen for at tale med konen. Konen blev med op til gaarden, og da hun kom til fossen, saa hun, at alt stemte med det, hun havde seet i drømmen. Da dette kom ud, var det ikke van- skeligt at danne et aktieselskab, som skulde drive grubedrift. Aktie- kapitalen var ikke meget stor, omkring 700 kr. Arbeidet blev sat igang med en 5-6 mand, som begyndte om vaaren og holdt paa hele sommeren. Guld fandt de, sagdes der, men ikke med høi gehalt. Da det tog slut med kapitalen, blev gruben, som intet udbytte gav, indsti1let. De havde skudt i en marmorbænk, ca. I m. mægtig, hvori fandtes nogle bitte smaa korn af kobber- kis (cand. rea1. A. Hoel). Fiskeri. En række overtroiske forestillinger knytter sig til fiskerierne. Det er et vigtigt spørgsmaal, paa hvilket vær der vil fiskes bedst kommende vinter. Vil man vide det, skal man slaa lidt vand i et tinfad nytaarsaftenen. Paa fadets rand skrives navnene paa fiskeværene, og saa sættes fadet paa hylden og staar der, indtil dagen viser sig paa himmelen. Der sætter sig da mange smaa- blærer paa bunden, og der, hvor blærerne sitter tættest, bliver fisket bedst „ (0foten, Vega). Før man om vinteren reiser til Lofoten, skal man lade noget blive liggende igjen i fjæren, naar man reiser. Da kommer man sikkert tilbage. Naar fiskeren skal paa sjøen, skal han ikke skrabe grød- gryden, thi da bliver jernstenen staaende fast i l)unden, og han mister snøret. Naar man møder en kat, idet- man gaar ud af huset for at reise paa sjøen, skal det blive en daarlig fangst. Det er bedst ikke at reise paa sjøen den dag. Ligesaa uheldigt er det, naar man møder en kvinde. Har en kvinde taget agnet eller fiskeredskaberne i sin haand, staar deraf «uhyre». Hvis (len, som skal ro ud paa fiske, falder paa sjøveien, skal han straks vende om og ikke ro ud den dagen. Ror han al1igeve1, da gaar det ikke godt; han har mistet fiskelykken den dag. Naar man skal paa sjøen for at fiske, skal man gaa syngende mod sjøen med «kjy1en» (fiskekurven) paa ryggen, ellers bliver der ikke noget fiske. Men man maa ikke tage kjylen med paa sjoen, thi da viser man, at man tænker paa at faa noget, og det maa man ikke tænke paa, naar man reiser, thi da vil fiskelykken være borte.