Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/418

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


408 NORDLANDS AMT. Efter «Statistisk tidskrift», udgivet af det svenske statistiske centralbureau, hidsættes endel tal fra vor tid: i - t i . n l Vu’stî?g)Ïm’en Nor-rbotten1Hn. T1lsammen. l . g „ Areal, km.2 ......... 58 993 105 882 164 875 I-’olkemængde 1904 ...... 151 205 147 646 298 861 Folkemængde pr. km.’ 1900 . . * 2.o 1.; 1.s Skog, ha. ......... . 2 740 000 2 924 181 5 664 181 Natur-lig eng, ha. ..... 180 000 184 207 364 207 Ager og dyrket jord, ha. . . W 81 435 35 972 117 407 Avl af rug, bl. ..... I 10 80O 13 900 24 700 Korn, bl. l 404 9O0 321 100 726 000 H“avre, hl. 27 80O 33 900 61 700 BItl11(u(0Y11, hl. . 10 80O - 10 80O l’oteter, hl. . . ; 519 500 341 900 861 400 H(-ste . l5 458 12 021 27 479 ()kser . 1 789 830 2 619 Kjør . . 57 238 38 378 95 616 Ungnaut 10 ‘S89 7 608 18 497 Faar . . 5O 1l1 33 884 83 995 Gjeter . 2 149 1 567 3 716 Svin . . 10 084 2 312 12 396 Hvorledes folkemængden har tiltaget siden 1800, viser disse tal

  • vac1;?å-11cuc11 No

H- rrbotten 1lin.: Ti1sammen. 1800 . -- - 1840 Z 54 6o3 49 328 1860 . 81 4vs 69 22Ö 1865 . ss 763 74 576 1890 . 122 T84 104 vs3 aar om 1900 . I-13 T3Ö 134 769 W 278 Öo4 1904 . . 151 20ö 147 om I 298 851 Paa grændsetraktatens tid var der i de to len, som oplyst, 1032 skattefinner (1748), og den finske befolkning udgjorde 5334, den svenske og kvænske 5 200 (] 741), og antallet af nybygger var 93. Nu er der en befolkning paa meget mere end V-1. million, over l10000 stykker storfæ, der av-les over 80O 0OO hl. forskjellige so1-ter korn, 860000 hl. poteter, og saa er der et skogareal paa over 56000 km.Z, som nu har stor værdi og skal værnes om. Det vil let forstaaes, at fjeldfinner og skogfinner lever under helt andre betingelser end paa grændsetraktatens tid. Det er sagt for længe siden, at opdyrkningen af landet i disse egne har været til stor skade for finnerne. Hertil vil komme den bebygning, som følger med jernbanen gjennem Lappland og den nye store