Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/417

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER 0G Hr-:NAv1.. 407 1.8- til 8.9 millioner eller 363 pct. Veltalende tal, ytrer Sve- nonius. I 1748 eller ved den tid, da grændsetraktaten afsluttedes, var der i de svenske Lappmarker efter Linder ialt 93 nybyggere, hvilket, selv om man regner 10 mennesker paa hvert nybygge, ikke bliver 1000 jorddyrkere. Finnernes antal i 1741 var 5334, svensker og kvænernes antal var 5200 (Læstadiusj. Men ved folketællingen i 1769 havde i Norge Nordlands amt 40975 ind- byggere og Tromsø amt 12615, tilsammen 5359O indbyggere, hvoraf den aldeles overveiende del var bosiddende jordbrugende og fiskende befolkning. Nu har dette forandret sig saaledes, at paa de strækninger i de svenske Lappmarker, hvor de svenske finner praktisk talt raadede over 160 OOO til 170000 km.2, var der i 1904 en befolkning paa 298 851 mennesker. Sammenlignes Nordlands og Tromsø amts areal og befolkning omkring den tid, gi-ændsetraktaten afsluttedes, med Vesterbot- tens og Norrbottens, saa er forskje1len baade i størrelse og forandring i folkemængde paafaldende. Nordlands og Vfisterbotten og Tromsø smt. Norrbotten 1än. Areal ............. 64 538 164 875 Fastboende befolkning omkring 1741-1769 53 OOO 10584 Befolkning 1900 og 1904 ..... ca. 216505 298 851 Af befolkningen i de svenske Lappmarker i 1741 var, som nævnt, 52OO svensker og kvæner, 5334 finner. Den fastboende befolkning i de norske amter er vistnok vokset til det “firedobbelte siden 1751, men i de svenske len er den blevet henimod 30 gange saa stor som omkring 1751. I de to norske amter er befolkningens tæthed nu 3.4 pr. km.2, i de to svenske len 1.8 pr. km.2 I 1741 var finnernes antal i Norrbotten og Vesterbotten, efter Linder, 5334, antallet af skatT“inner i l748 var 1032, an- tallet af nybygger 93. I 1848 var finnernes antal 4428, skattefinnernes antal er sunket til 575 og svenskernes antal øget til 15981. Antallet af husdyr var i 1848: Heste ....... 2 310 Okser . . 850 Kjør . . . 10 75O Ungnaut . 2 6O0 Faar . . 20 OOO Gjeter . ....... 3 5OO Ren .......... 199 20O Der saaedes ialt 3695 tdr. korn og 2300 tdr. poteter. Disse tal er efter Linder.