Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/385

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FlNNER os RENAv1.. 375 ikke fundet sted. Svenske finner har ikke søgt beite i Hadsel, men for nogle aar siden kom svenske finner om høsten og for- blev i 2 a 3 maaneder i det indre af Eidsfjorden paa gjennem- reise fra Sortland til Langenes. Norske finner søger ikke til Sverige. I Bø herred har norske finner beitet; i 184O-50-aarene var et me1lemrum, da der ingen ren forekom. De beitede helst paa vintertiden og da over hele herredet. Norske finner søger ikke til Sverige, og svenske finner ikke til Norge. I Øksnes har i enkelte aar finner med sine ren ikke søgt- distriktet, men ofte beiter de her almindelig fra høsten til ud- over vaaren. Beitningen har i regelen foregaaet paa strækningen mellem gaardene Langenesvær, Klo, Sørvaag og Alsvaag og paa gaardene Myre, øvre og nedre, paa Langøen og videre mod grændsen af Sortland og Eidsfjord, navnlig paa de i strøget lig- gende myrstrælminger. Svenske finner har tidligere ikke været her, men et par af dem kom med ren for nogle aar siden. Disse finner havde nok midlertidigt ophold i Sortland. Ingen norske finner søger til Sverige. Til Sortland kom finner for en del aar siden og senere stadig; de 4 første aar kom en familie, de efterfølgende 5 aar 3 og det sidste aar 4 familier. Disse finner er svenske af fødsel, men har i de sidste vel 2O aar havt stadigt tilhold i Norge. En familie holdt til omkring Blokken -- Brokløis paa Hinnø og- beiter vekselvis heromkring og over i Lødingen hele aaret igjen- nem. De 3 andre familier beitede fra vaaren til høsten paa Hinnø omkring gaardene Liland, Hognfjord, Sørfjord og Kvals-- aukan, dog delvis i denne tid ind paa Kvæfjords grændse. Om høsten drives renen over Sortlandssundet til Langø, hvor der beites fremover til nytaar paa strækningen Sortland-Bremnes, efter nytaar til vaaren mest i Langenes Sogn i Øksnes præste-- gje1d. Om vaaren flyttes atter tilbage til Hinnø. I Dverberg kom før 1884 en svensk fin med familie og rens- dyr. Efter hans død holdt hans sønner, der var fastboende, en stor del ren. I 60-aarene begyndte klage over skade af rens- dyrene at blive høilydt, saa han forpligtedes til under en løbende mulkt at tage renen fra øen. En svensk fin har i de sidste 1O aar været i Dverberg med sine ren, 2-3 0OO, og betalt skat. De fleste ren flytter om sommeren over paa Hinnøen. Norske- finner har ikke havt beitning“i Dverberg. De første finner op- holdt sig hele aaret i Dverberg og søgte beitning omtrent over- alt; siden 1884 er det især høst, vinter og vaar, at dyrene har streifet over hele øen. Finnerne bor paa forskjellige gaarde, helst paa gaarden Aase.