Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/384

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


374 NORDLANDS AMT. I Tysj)ord har finner beitet fra gammel tid med høist 2 aars mellemrum fra midt i juli til ud i august; de har beitet paa eiendommen og tildels i havnegangen paa Storaa, Grundfjord og Sørfjord. Gammer bruges ikke, kun telt, der opslaaes i øverste dele af skogene i beitesmarken. I Ankenes har finner havt renbeite om sommeren; om vinteren har de ligget paa den anden side af grændsen. I den senere tid er renbeitet om sommeren aftaget noget. De har om som- meren beitet paa Rombaksfjeldene, Herjangsfjeldene og Skjom- fjeldene. Svenske finner søger delvis beite om sommeren for sine rensdyr fra midten af mai eller juni til ud i september maaned. Dette har varet fra gammel tid. De holder helst til i HarveSvagge, Røddalen, Hundalen og Strømsnesfjeldene, Haakvik- dalfjeldene og Skjomfjeldene. Tidligere, men ikke nu, søgte norske finner til Sverige; nu sender de helst sine ren did paa beite med de svenske om løsten. I Evenes har finner beitet tildels med lange mellemrum. Kun i fjeldene om Rondalen og Børsvatn har beitningen ved- varet uden afbrydelse; der beites almindelig i juli og august, paa Nordlandet i den senere tid i vintermaanederne januar, februar og marts under flytning til øerne. Særlig er der beitet i Rondals- og Børsvatnsfjeldene samt Haafjeldet paa Sør- landet og paa Lavangseidet paa Nordlandet. Det anførte gjælder kun svenske finner Ingen fin har havt gamme i her- redet, kun sommertelt. Norske finner søger ikke til Sverige. I Lødingen beiter finner med ren med mellemrum til alle aars- tider i hele herredet; fra vaar til høst beiter svenske finner med ren. Norske finner søger ikke til Sverige. I Vaagan søger for tiden ikke finner med ren til beitning. En fin, som kom fra Hadsel, skal for kanske en menneskealder siden have eiet rensdyr, der af og til strøg sydover Hinnøen og ind paa gaardene Digermulen og Valen i Vaagan. I Gimsø finder ikke beitning sted, og det samme gjælder de andre herreder i Lofoten, Borge, Buksnes, Flakstad og Værø. I Hadsel har finner i ældre tider beitet paa Hinnøen, hvor- fra rensdyrene dreves over paa Østvaagøen og derfra til Bret- øen, hvor de beitede næsten hver vinter eller endel af vinteren; de beitede ogsaa paa Langøen saavel paa Eidsfjordens østside som vestside. For tiden beites kun paa Langøen; enkeltvis streifer rensdyr fra Kvæfjorden om paa den til Hadsel herred hørende del af Hinnøen. Beitningen varede som regel hele aaret rundt, tildels fra mai til november maaneds udgang, da flnnerne flyttede til nabodistrikterne, især’Bø og Øksnes. Før drev finnerne sine dyr over paa Hadseløen, men senere har dette