Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/383

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1NNER OG HENAv1.. 373 mest østenfor Tollaadal. De svenske finner beiter i den øvre del af bygden, i Graataadal, Staupaamo, Rebivagge, Lillejok m. fl. steder. De norske finner reiser ikke til Sverige, men tildels gjorde de det i ældre tider om vinteren. I Bodin beiter norske finner med ren, mest vinteren og som- meren overalt i indlandsdistriktet. Om vinteren har svenske finner søgt hid, hovedsagelig til søndre side af Saltenfjord. De tager logi paa gaardene. Norske finner søger ikke til Sverige. I Sk:jerstad beiter norske finner om vinteren. Helst før og om vinteren søgte finner til Sverige. I Fauske skal fra gammel tid finner have beitet sine ren i distriktet. Om vinteren beitede de næsten overalt, om sommeren tilfjelds. Svenske finner kommer et par maaneder om sommeren i Langvasfjeldene, et kort stykke indover grændsen og ligger kun i telt, sædvanlig paa Haukabakken ovenfor Langvatn. Før i tiden søgte norske finner om vinteren tildels til Sverige. I Saltdalen har norske finner ikke søgt beite for sine ren. Men nogle finner har havt ren sammen med svenske flytfinner, under hvis bevogtning dyrene har været. De svenske finner beiter fra midten af juli til midten af september paa de fleste fjelde, hovedsagelig paa den østre side af dalføret. De holder til paa fjeldene og drager til Sverige igjen. Faste gammer har de ikke. Norske finner søger ikke til Sverige. I Sø)7”olden har norske finner beitet fra gammel tid hele aaret. I ældre tider opholdt nogle finner sig i Sverige om vin- teren. Før søgte svenske finner hid. Om vinteren søger norske finner til Sverige. I Nordfolden har norske finner beitet fra gammel tid vinter og vaar paa fjeldene rundt N ordfoldfjorden og paa fastlandet. Svenske finner kommer ikke hid, og norske finner drager ikke til Sverige. I Kjerr-in-gø beiter norske finner sine ren paa fastlandet vinter og vaar. I Steigen beiter norske finner sine ren vinter og vaar med et til to aars mellemrum, fra februar til mai maaned. Beit- ningen foregaar langs hele fastlandet og af og til paa øerne. Svenske finner kommer ikke hid, og norske fje1dfinner, hjemme- hørende i Steigen, er der ikke. De, som af og til var her med ren om vinteren, var hjemmehørende i Hammerø og udgjorde to familien I regelen lod de dyrene gaa, hvor de vilde. I Hammerø beiter norske finner sine ren, men ikke hvert aar, vaar og sommer, paa fjeldene omkring Sagvøtn, men ogsaa ved kysten. Fra vaar til høst beiter svenske ren paa fjeldene omkring Sag- fjorden og Sagvøtn og over bygden; fra 60-aarene, har disse finner, som er svenskfødte tysfjordfinner, beitet, helst i Sag- fjorden. Norske finner søger ikke til Sverige. -