Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/382

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


372 NORDLANDS AMT. gaaet over hele herredet fra midt i december til midt i april. Svenske ren kommer ikke hid. I Nesne beiter finner med ren baade sommer og vinter og næsten overalt i distriktet. Svenske finner kommer ikke hid. I Hemnes har norske finner beitet med ren stadig, især om sommeren og delvis vinteren over hele herredet. Enkelte svenske finner flytter over grændsen om vaaren og flytter tilbage om høsten; dette har varet i lange tider, men har taget af i det senere. De holder sig som regel langs grændsen. Undertiden har norske finner om vinteren reist til Sverige med ren 4 maaneder I Mo har norske finner i ældre tider søgt beite for sine ren, men ikke i det seneste; de kom hid i juni, juli og august. Fra gammel tid har svenske ren søgt hid i juni, juli og august til Sølvklompen, Girivarre, Silbotn, Kobbervatn, Kaffebæk, Jord- bæk, Rødfjeld, Andfjeld, Nasa, Stormdal, Blakkaadal, Mofjeld, Kald- fjeld, Melkfjeld o. fl. steder. Norske finner herfra drager ikke til Sverige. - I Lurø har norske finner med ren stadig søgt hertil fra gammel tid hele aaret undtagen nogle høstmaaneder. De holder fornemmelig til paa fastlandet, men tildels ogsaa paa øerne. Norske finner søger ikke til Sverige, og svenske ikke til Norge. I Rødø har fra gammel tid norske finner søgt beite paa fastlandet; ude paa øerne i herredet er de ikke komne før i be- gyndelsen af l87O-aarene, og da paa sine steder hvert 5te aar, paa andre steder snart oftere, snart sjeldnere. De beiter om vinteren paa øerne og aaret rundt paa fastlandet. Svenske fin- ner kommer neppe nu længere Til Melø er norske finner komne i senere tid hvert aar. De kommer i regelen i december eller januar maaned ud paa øerne, hvilke de forlader i april, og opholder sig saa paa indlands- fjeldene om sommeren. De færdes paa de fleste steder inden distriktet, men især paa fjeldene mod Beieren. Svenske finner kommer ikke hid, og norske finner drager ikke nu for tiden til Sverige. I Gildeskaal beiter norske finner med ren det hele aar, om vinteren for en del over hele herredet, ogsaa paa en del af øerne. Tidligere flyttede ofte svenske finner hid om sommeren for at søge beite og trak sig tilbage til Sverige mod vinteren. I de senere aar har fi1merne opholdt sig mere stadig hele aaret her eller i nabodistrikterne. Særlig paa strækningen Forsaa-Sunds- fjorddalen har finnerne sine telte. De i Beieren boende finner beiter her dels kun i sommer- tiden, men dels ogsaa om vinteren. Finner fra Sverige beiter i -juli og august. Beitningen er foregaaet over hele herredet, men