Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/379

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER 0G RENAVL. 369 (Sorsele); de, som holder til i distrikterne Røssaa, Brurskanken og Toven, hører hjemme i Sorsele, de, som holder til i distrikterne Ild- grubbe11 og Dunderland, hører til i Tärna, de i distriktet Balvatn og Storskogen hører hjemme i J ockmock, og de, som kommer til distrik- terne Hellemo, Frostisen, Skjomen, Herjangen, Naaven og Hinn- øen, hører hjemme i Jukkasjärvi. Kommissionen- i 1866 anslog antallet af svenske ren, som beitede i Nordlands amt, til omkring 30 0O0. Efter amtmandens opgaver besøgtes Nordlands amt i aarene 1874 og 1875 gjennemsnitlig af 29 50O svenske rensdyr. Kommissionen af 1892 angiver i 1894, at antallet af saa- danne ren ikke har været over 27 6O0 i de senere aar. Efter de angivne anmeldelser skulde i 1899 antallet af svenske finner og ren i 1899 kun have været 48 finner og 8740 ren. For vedkommende svenske lensmænd var dør opgivet 51 finner- med tilsammen 9 6O0 ren i Nordlands amt. De fleste kom fra Wilhelmina sogn, de andre var fra Sorsele, J ockmock og J ukkasjärvi. I 1900 var der efter finnefogden i Nordlands amt 90 svenske reneiere med tilsammen 20522 ren. Heraf var imidlertid 50O ført i løbet af nogle faa dage til Tromsø amt, hvor de sommer- beitede. Ca. 350 til 500 af de af svenske finner indførte ren, tilhørte nordmænd I 19Ol var angivet til indflytning i Nordlands amt 75 svenske finner med ca. l6000 ren; disse opgaver var ikke paalidelige Antallet af svenske ren kunde ansættes til mindst 2000O, deri ikke indbefattet de svenske ren, som en kort tid -opholder sig tæt ved rigsgrændsen og ikke er anmeldte. De svenske reneiere lod i 1901 sine ren beite i renbeite- distrikterne Kapfjeld, Susendalen (28 finner med 650O ren), Hat- fjelddalen (7 finner med 135O ren), Ildgrubben, Dunderland, Bal- vatn, Hellemo, Frostisen og Skjomen. W Det virkelige antal svenske finner og ren, som efter anmel- delse har søgt ind i Nordlands amt i aarene 1899, 1900, 190l og 1902, ansættes til 69-91 hovedpersoner og 18000-21000 ren. Svenske -flnner, som er kommet til Nordland for at beite med sine ren.- 1s99. 19oo. 1901. 1902. Antal finner (hovedpersoner). . 69 108 77 90 Antal ren, som var anmeldt. . 11 72O 24 294 16299 18932 Deraf finnerne tilhørende. . . 1O 31O 23 534 14505 17 704 Deraf tilhørende andre end fjeld- finner ........ 1 41O 1 201 1 794 1 228- Antal ren, som antages virkelig at have beitet ..... 21830 22 390 19090 20270 24 - Nordlands amt II.