Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


37O NoBD1.ANDS AMT. Antal af svenske jinner (hovedpersone1?) og ren, som antages virkelig at have været tilstede i Nordlands amt.

fl l l k’ 1899. 1900. 19o1. 1902. P Antal Ö W Antal Antal : Antal Distr1ktets navn. finner [ l finner h d I Antal h d- AnmUi finner Ant.l§ finner Antal P l W 1 []( g;:- W ren. ( å;î ren. ’(h;;1Êd“ ren. ü(hl::d“ * ren. [soner). l sener-). t aoner). Qsoner). l i l *l l “ ] ill l W l Bindalen . . W -- - - -i - W - - Brønnø. . l - n - l - -W - 1 - * - - Kvitfjeld . . l - t - l - -M - 1 -W - - Kapfjeld . . i -- I 5O0 ] T I 700l; Wl 63(lí 2 g 400 s11xc11(m1c11 . . - g Öooo 28 70OOW 700OI? 21 6soo Hatfjeld(lale11 . . . 22 ð 000 6 500l 1 600j 6 2 630 Røssaa ...... i - 1 ooo V 4 1 ooo-+ 1 ooo 1 see Brurskanken . . i - J - l - --- - W 5 380 Toven .... * - i -- i -- -- - å 3 440 Syv Søstre . . -- - - - . - W 1 200 Hestmandø . . . W - l - i - - ;Ë -- “ - - Stran(ltinderne i ---- W - î - - 11(1gx11b1)c11 . . . W 6 E 1600 9 1 mo 200Gi 13 2800 I)un(lerla11d . . 17 2 50O 2 600l 1 100l 8 2 000 Glaamen . . - 1 - W - - g - W - - Harodalen . - l 5O0 - - , - i - - BalVa1n . . 4 Ì I 200 ’ 3 900J l 700Ï 4 I 430 S1;cPc1(cg . . . l å F 6äo e eoo] - i 2 660 Skjunkfje1d . . Y - E - W - - W -- - -- Vinkfje1d . . g - i - - - - - - Sk0t8fl11(l.. Í - T - n - - V -W - i - Mørkvatu. . l - i - “ - ? l - n - - HammerøJ . W - ? - J -- -- n - - -- Hellemo . l l 1 280 l 330l i 3O(I„ 1 500 Frostisen . . W 2 (3O0 I 2 65O; 600Ði 2 820 Skjomen . . W 10 i 1 500 2O 8ð0“l I 60(ll 19 2800 HGYjHllgeD . . . B 2 E Öoo l 2 åeo 560ü 1 mo Naavan . . . - G - - - W - -- i 1 120 43 G Hinnøen ..... l - à - l - ] - -- n - W - i - Beitning med ren i herrederne og distriktsinddelingen. I Bindalen har norske finner længe søgt beite, flere uden mellem- rum. Som regel har de beitet fra vaaren til høsten og da for det meste paa fjeldene omkring Tosen og Aabygden, tildels om- kring Dalfjorden og Harangsfjorden samt Terraak og Bindals- eidet. I de senere aar har kun en svensk fin søgt beite for sine ren i Bindalen i løbet af et aars tid og da paa fjeldene omkring øverste gaard i Aabygden. De norske fin11er søger ikke over rigsgrændsen til Sverige om vinteren. I Bronnø har norske finner søgt beite for sine ren før i større udstrækning end nu. Tidligere kunde ogsaa svenske flnner komme