Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FlNNER OG RENAVL. 867 Antallet af samtlige finner har fra og med 1845 til og med l891 holdt sig omkring 2000. Af disse skal have været noma(liserende finneri l845 64, i l855 4l5, i 1865 .377, i 1875 7l, i 1891 181 og i 1900 l42. Disse tal er imidlertid sandsynligvis feil- agtige. Tallet for 189l og 19OO stemmer vistnok omtrent med det virkelige forhold. Af disse fjeldfinner er over halvdelen hjemmehørende i Søndre Helgeland. Antallet af anmeldte norske flnner (hovedpersoner) og ren hjemmehørende i Nordlands amt, som holder til hele aaret i Norge eller som har vinterbeite i Sverige 1899. 19oo. 1901. W 19o2. nc.“ D1striktetO D5V11. ååå“å- *ʧå§- V ʧå§1,- 姧§î§- (“1§’:;Ö“ ’§§å?Ë1 (ü;::ä- “îP§1å’Ë1 Ö;:::Ö“ ’§§å?’ 0;2::Ö- *1§Ë?ä’? soner). sonen-). ] soner). d sonen-). Bindalen . . 8 l 100 950 7 940 8 675 B1’ØI1IlG . . . 3 j 530 760 6 770 3 400 Kvit-fjeld . . 2 550 170 10 885 2 315 Kapfjeld . . - ? 120 2 90 - - Susendalen . - ? 600 - ? 3 570 Hatfjelddalen - ? 425 - ? - -- - Ressaa . . . - ? 860 3 380 - - Brurskanken . 3 460 275 6 31ö - - Toven . . . 5 “ 460 450 5 440 - - Syv sestre. . - - 24O 1 200 - - Hestmandø . - - - - - - - Strandtinderne 1 100 110 1 l 20 1 125 Ildgrubben . 3 200 300 2 310 2 305 Dunderland . - - - - - - - Glommen . . - - - - - - - Hm-Odalen . . - - 315 2 370 2 320 Balvatn . . - - - - & - - - Stor-skog . . 2 230 130 1 120 1 120 Skjuukfjeld . 2 480 ? - ? l 115 Vinkfjeld . . 2 230 250 2 270 2 720 Skotstind . . 2 250 330 2 320 2 300 Mørkvatn . . - ’? 80 1 75 - - Hammere . . - ? 700 5 730 2 ] 78O Hellemo. . - ? 630 4 706 3 A 700 Fr-ostisen . . 1 200 160 1 176 1 205 Skjomen . . - - 720 - ? - - Hei-jangen . . 3 540 320 2 320 2 325 Naavan . . B 550 - - s - 2 50O Hinneen. . . 3 620 530 2 620 - - ØstvaagoX. . 2 A 320 - - - - - Eidsf:iord’ . . 2 160 140 2 120 2 150 Audoen Z . . . 1 120 - - ’ - - -

í-t:-

J Udenfor distriktsinddeling. S