Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/367

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FlNNER OG RENAv1.. 357 Fjeldfinfamiliernes antal i Ranen Sogn beregnede J. .MunCh til 137 (612 personer), v. Westen regnede 69 fjeldfinfamilier, en anden tid 23 finnefølger, bestaaende af 125 finnefamilier (527 personer); men baade Munch og v. Westen har da medtaget alt det vestre fjeldland mellem Ranenelv hen til Silberjokka fjelde. Efter S(:hnitler var der i Ranen 1742 35 finnefamilier, som skattede til Norge. Finnerne søgte Mo kirke, og naar præstelig tjeneste forrettedes af den norske missionær i Uma finnekape1, mødte de ogsaa der; dette Uma kapel stod paa den søndre side ved midten af det store Umavatn og skal være opbygget af birketømmer for ca. 16 aar siden, altsaa i l726, af missionær Jacob Mun(1h. I l80O opgiver sognepræsten finnefamilierne i Ranens præste- gjeld til 33. HeltZen opgiver i 1819 28 familier med 152 personer. Fjeldfinnernes antal antoges i l848 omtrent stillestaaendei Ranen (Hemnes og Mo); de var bosatte dels som husmænd og inderster, dels som tjenestetyendei bygden; der var 47 individer, der var medtagne i folketallet uden at være særskilt opførte som fjeldfinner. De bosatte finner forstod norsk, men brugte sit mo- dersmaal indbyrdes. Lorentz Dass opregner, efter beretning i 1724, Vefsens fin- ner paa Grøtaaen, Ruderaasen, Vatfje1d, Latterfjeld, Susendalen, Børrefjeld, Fjellefje1d, Garfje1d og Audrewarre til 64 familier, foruden 13 familier markefinner, saa finnernes samlede antal skulde være 374. Fra Vefsen skriver ‘S’Ch-nitler i 1742: I Susendalen bor ingen uden finner, i Hatfjelddalen 3 bønder (nybyggere), nordøst derfra fjeldgaarden Krudaaen (2 bønder, nybyggere), 2 mil nordenfor fjeldgaarden Varentress (3 nybyggere),i Fiplingdalen (2 bønder-), i Svenningdalen (2 bønder). Alle disse fjeldgaarde (l2 bønder) var nybygger, som tilhørte kongen. I Hatfjelddalen, 3 bøsseskud øst for gaarden, staar Hatfjelddalens lappekapel, opbygget for omtrent 14 aar siden, d. v. S. i 1728, af grantømmer af den tids missionær. A. C. Dass’s mandtal over Vefsens bygde og fjeld1apper i 1733 medtager ikke børn under 4 aar og endel tjenestefolk. Bygdeflnner l4 familier, 56 personer. Fj eldfinner 52 - 215 - Vefsens skattefinner i 1739 var 86. Ranen --x- - 1735-37 var 46, 50 og 48. Antallet af finner i Vefsen, hvortil ogsaa Hatfjelddalen hørte, var i aaret l80O 52 familier fjeldfinner med 194 individer, og 15 familier, bygdefinner med 41 individer, tilsammen 67 familier med 235 individer. Ved den i august maaned 1846 afholdte folketælling i Vefsen var finnernes antal 253, af hvilke 86 slet ikke forstod norsk.