Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/368

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


358 NoRm.AN1)S AMT. Finnernes antal i Hatfjelddalen udgjorde omkring 1848 omtrent 45 familier-. For sammenligningenS skyld er nedenfor fulgt den ældre inddeling med benyttelse af Sfo(;k.fleth-S tal og folketællingen i 1900. Antal .flnner i Nordland- 172-1. 1s4s. 1900. Lofoten og Vesteraalen ...... 2O0 127 149 Lødingen (med 0foten og Tysfjord) . . l092 622 l233 Hammerø, Steigen, Ledingen, Kjerringø, Nordfolden, Bodin, Skjerstad, Fauske, Saltdalen .......... 900 535 284 Gildeskaal og Beieren ...... 150 4 21 Rødø, Lurø, MeIø ..... . - 25 4 Mo, Hemnes, Nesne, Dønnes . . 6l2 95 1l6 Vefsen og Hatfjelddalen, Herø . . 374 253 95 Alstahaug, Brønnø, Velfjorden . . . - 34 36 Tilsamme11 3 328 1 695 l 938 I Bindalen, der tidligere hørte til Nordre Trondhjems amt, var der i 19O0 40 finner. Det bemærkes, at tællingerne af l724 ligger før grændse- reguleringen af 175l, saa der sandsynligvis er taget med finner i landstrækninger, som nu er sve11ske. Fordelt paa fogderierne bliver dette: mr. 1845. 1900. Lofoten og Vesteraalen ...... 200 l27 149 Salten ...... . 2 142 l l61 1538 Nordre Helgeland . . 6l2 120 l2O Søndre Helgeland .... 374 287 l71 Ti1sammen 3 328 l 695 l 978 Ved tællingeni 1845 er Bindalens finner ikke medtagne. Finnerne i amtet angives i l845 til l791. Tallene fra 1724 stemmer med de tal, som Kraft anfører: Finnefam1lier. ID(‘llVl(30l’- Del af Vesteraalen . . . 42 2O0 Salten .... . 385 2 142 Helgeland ...... 214 986 Tilsammen 641 3 328- FjOIdfl1l1leI’ Og l’O1I. Ved tællinge11 i 19OÓ var der i Nord- lands amt 142 norske fjel(lfinner, Som levede af sine ren. I disse ]42 er indbefattet mæn(l, kvinder og børn.