Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/365

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER 0G nENAv1.. 355 familier eller madnød, som finnerne der kaldte sin familie, hvilken dei Finmarken kalder madlag, thi finnerne regnes overalt i familier. Saalænge sommeren varede, og de var paa den norske side af fjeldet, boede de oftest ikke længer paa hvert sted end et par uger, men maatte flytte saa ofte, for deres rensdyr var mange. De samledes gjerne ved vorfrumes tider i fasten, efter gam- mel tid at regne, paa en plads vestenfor Kjølen, en dags- reise ovenfor Saltdalen, kaldt Luns (.[‘ønsdalen), hvor paa den tid kunde være samlet sommetider 40, sommetider 50 madnød og kunde undertiden blive der en hel maaneds tid. Siden flyttede de, og fór endel til andre steder i Saltdalens fjelde, endel til Mistværfjeld, endel til Beierens fjelde, endel til Ranens og spredte sig saaledes med sine dyr over hele fjeldstrækninger fra Saltda1en til He1gelands fjelde; de blev der, enhver paa sit sted, sommeren over for at lade dyrene beite, indtil sneen om høsten kom i fjeldene, da tog de samme vei tilbage igjen og samledes saa i Luns omtrent ved allehelgens tider. Somme aar, naar veirliget ikke blev saa godt og klart, maatte de blive hele vinteren igjennem; men naar veirliget skikkede sig bedre, søgte de østover Kjølen imod Nystad for at bevare sine dyr i de tykke granskoge, som der findes, hvor sneen ikke faldt dybere, end at jo dyrene kunde «bønne». Naar dyrene med fødderne slaar sneen tilside og graver sig igjennem ned til mosen, kaldes det at «bønne». Siden kom de om vaaren igjen til de norske fjelde for den gode beitnings skyld, som der falder for deres kreaturer, hvilken ikke er saaledes at finde østenfor Kjølen. Luns er en behagelig jevn egn paa den østre side af Saltdalens elv, 4-5 mile fra den øverste gaard i Saltdalen, saa stor som hele Saltdalens bygd. Der er ferske vande med skog omkring, saa behagelig som nogetsteds kan findes i fjeldene. Schnitler skriver i 1743, at dalen om Gatirre-kiok, som rin- der i Junkerelv, Krades gors, beboedes af finner om sommeren. LønsdaI «besiddes af Beierens lapfinner». Øst for Elvfjord er Hongdal, der sad bondeflnner, ligesaa ved Rødelvvatn. Finner, som i Sverige overvintrer, var i Saltalens nordre fjelde: 8, af hvilke 6 kaldes norderlap- og 2 sønderlapfinner, nærmest de Beierske fjelde i Junkerdalen. Bygdefinnerne var l1, deraf 5 norske. De l1 bygdefinner sad med bøndernes forlov paa deres gaardes fjelde i markepladse, holdt smaafæ (gjeter og faar) og slog græs i fjelddalene. Korn saaede de ikke, thi det modnedes sjelden. Fiskevand havde de ikke. Skytteriet var ringe, siden fuglen formindskedes. De arbeidede for bønderne skindfelde, finsko af læder og renskind og trækjørrel. Naar deres børn voksede til, satte de dem i tjeneste hos bønderne Endel havde