Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/354

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


344 NORDLANDS AMT. rigets nordlige landsdele er befolkningen i Tromsø stift under- givet .værnepligt efter- de for det øvrige land givne lovbestem- melser med nogle i loven angivne afvigelser. Nordlands amt hører ikke til nogen brigade, men til den militære afdeling, som kaldes Tromsø stifts forsvar. Tromsø stifts forsvar omfatter Nordlands kredsbataUon med 5 kompanier, Tromsø kredsbataUon med 5 kompanier, Alten kreds- kompani og Varanger kredskompani. Nordlands kredsbataljon bestaar af de 5 kompanier, Lofoten Salten, Ranen og Vefsen og et «løst» kompani; Tromsø kreds- bataljon bestaar af 5 kompanier, Lyngen, Bardo, 0foten og Ve- steraalen og et «løst» kompani. De kompanier, som ovenfor er betegnet som løse, har indtil videre ikke særskilte kompa11idistrikter, men faar sin mandskabs- styrke under vaabenøvelserne afgivet fra vedkommende bataljons øvrige distrikter. Organisationen af forsvarskræfterne er foreløbig efter resolu- tion af 28de juni 1902. Dislriktskommandoeni Tromsø stift med stab samt ingeniør-, sanitets-, intendantur- og udskrivningspersonel har standkvarter i Harstad. Under distriktskommandoen er henlagt Tromsø stifts under- officersskole paa Harstad og korporalskolen paa Vadsø. Under distriktskommandoen staar følgende afdelinger, der vedkommer Nordlands kredsbataljon og har standkvarter i Bodø.- 1ste kompani (Lofoten) omfatter disse thinglag: Vaagan, Gimsø og Valberg, Borge, Buksnes og Hol, Flakstad, Værø og R-øst. 2det kompani (Salten) indbefatter disse thinglag: Steigen, Folden, Skjerstad, Saltdalen, Bodø, Bodin, Gildeskaal og Beieren. 3dje kompani (Ranen) indbefatter disse thinglag: Melø, Rødø, Lurø, Mo, Hemnes, Nesne, Herø og Alstahaug 4de kompani (Vefsen) indbefatter: Hatfjelddalen, Vefsen, Tjøtta, Vega, Velfjorden, Brønnø, Vik og Bindalen. Tromsø kredsbataljon med standkvarter i Tromsø faar ogsaa soldater fra Nordlands amt, nemlig 3dje kompani (Ofoten), som omfatter følgende thinglag: Trondenes, Kvæfjord, Ofoten, Narvik, Lødingen, Tysfjorden og Hammerø, og 4de kompani(Vesteraalen), som omfatter thinglagene Dverberg, Sortland, Øksnes, Bø og Hadsel. Ekserserp1ads i Nordlands amt er Dolstadøren nær Mosjøen i Vefsen og Skandsen ved Rognan i Saltdalen. Nordlands skyttersamlag bestod i 1906 af 213 skytterlag med 4788 skýttere med mindst 3O skud og I236 passive medlem- mer; der blev i 1906 skudt 255 887 skud. Fra l907 er skytterne organiseret i 6 skyttersamlag: Vef- sen, Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesteraalen V