Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/355

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER 0G RENAVL. 345 fin-mer og renavl. Finnerne er omtalt temmelig udførlig i beskrivelsen af Fin- markens amt og Tromsø amt. Oplysninger om deres anthropologi, almindelige karakteristik, deres gudelære o.s.v. findes i de nævnte beskrivelser. Finnerne i Nordlands amt er ikke talrige, omkring 2000 individer, og af disse er kun omkring 150 fjeldfinner, som har ren. Men svenske fjeldfinner kommer med mange ren ind i Nordlands amt, og med endnu flere ind i Tromsø amt. Finnerne og deres fordeling. I Nordlands amt Var der ved tællingen i 190O 1978 finner, og af disse var 142 fjeld- finner eller nomader, som ernærede sig af renen. Antallet af ren, som tilhørte norske finner eller nordmænd var henimod 10000, “ af hvilke henimod 6000 tilhørte finnerne. Til Nordlands amt kom i l900 svenske finner med 20 OO0 ren tilhørende dels dem selv, men ogsaa fastboende svensker. Den finske befolkning i Nordlands amt har aldrig været meget talrig, der angiveS: T ’ D F1nner. Deraf fje1dfinner. Ren. l835 . 3785 l845 . 179I 64 6923 1855 . 2Ol2 4l5 17433 1865 . 2ll8 377 19208 1875 . 1948 71 l4799 l89l . . . 2072 18l 17658 1900 . . . l978 l42 9783 Antallet af fjeldfinner for aarene før 1891 er vistnok feil- agtigt. Antagelig har antallet af norske fjeldfinner ikke været over 2O0 i disse aar. Tallene i omstaaende tabel viser, at der uden sammenligning er flest finner i Salten fogderi, og da flest i 0foten eller Ankenes og Evenes herreder samt i Tysfjorden. Udenfor disse 3 herreder er der ikke noget herred, hvor der er saa meget som 100 finner. I procenter af befolkningen er antallet af finner i amtet 1.37 pct., i Salten noget over 3 pct., i Helgeland omkring 0.5 pct. ogi Lofoten og Vesteraalen O.35 pct. I Tysfjord er forholdsvis de fleste finner, 18.6 pct., derefter følger Evenes med l4.8 pct. Af amtets 1978 finner er der 731 eller kun nær 37 pct., som udelukkende eller væsentlig taler norsk; det er mest i Salten fogderi, at de ikke taler norsk; af Saltens l538 finner er der kun 395 eller 26 pct., som taler norsk. De fleste finner i amtet stammer fra flytfinner -og da for en stor del fra svenske flytfinner.